Folkrättsbrott, Eliasson!

Folkrättsbrott, Eliasson!
 
En demokrati måste följa folkrätten. Utrikesminister Jan Eliasson har en politisk och moralisk skyldighet att göra sitt yttersta för att Israel ska upphöra med brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter. Brotten riskerar att urholka demokratin och Israels egen legitimitet, skriver professor Ulf Bjereld.

I en artikel på SvD Brännpunkt (9/8) menar Mattias Gardell att Israels våld mäts med en annan måttstock än våldet från palestinier och andra aktörer i Mellanöstern.

Det är alltid vanskligt att jämföra våldshandlingar. Men det är sant att Israel tillåts bryta mot fler FN-resolutioner än kanske någon annan stat i världen. Israels syndaregister när det gäller brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter är långt och välkänt.

Ockupationen av de palestinska områdena, annekteringen av Golanhöjderna och östra Jerusalem, bosättningspolitiken, bygget av muren på den palestinska Västbanken, tortyren i israeliska fängelser samt nu senast det oproportionerliga våldet i Libanon och Israels bristande åtgärder för att skydda civila är bara några exempel ur en alltför lång lista.
Varför tillåts då Israel bryta mot folkrätten i så stor utsträckning utan att omvärlden agerar? Om vi bortser från att USA betraktar Israel som en strategiskt allierad och därför stoppar alla försök till FN-sanktioner finner vi ofta i debatten argumentet att Israel är en demokrati.

Det är sant - Israel är en demokrati. Visst finns det brister i Israels demokratiska styrelseskick. Alla medborgare behandlas inte lika. Icke-judiska medborgare i Israel har i praktiken varit förhindrade att förvärva statsägd mark.
Partier som motsätter sig principen om att Israel ska vara en "judisk stat" får inte delta i valen till Knesset. Arabiska israeler tillåts, med få undantag, inte göra värnplikt - vilket leder till diskriminering med avseende på olika sociala förmåner.
Men allt annat lika utgör Israel en av Mellanösterns mest demokratiska statsbildningar.
Men ett demokratiskt styrelseskick får aldrig legitimera brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Om till och med demokratier bryter mot de mänskliga rättigheterna - varför skulle då inte andra stater också kunna göra det?
Israels brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna riskerar inte bara att ge demokratin dåligt rykte i Mellanöstern, utan också att urholka de värden som
folkrätten och de mänskliga rättigheterna bygger på. Och urholkar vi dessa värden riskerar vi också att urholka den politiska demokratin och staten Israels egen legitimitet.
Vi får aldrig acceptera brott mot de mänskliga rättigheterna. Inte ens - och kanske framförallt - när de begås av ens vänner.

Desto viktigare att vi som verkligen tror på en tvåstatslösning och slåss för demokratins framtid i Mellanöstern inte ser mellan fingrarna på sådana övergrepp.

Självklart ska vi ställa krav på båda parter. Men det är Israel som är konfliktens starkare part och därför har Israel huvudansvaret för att våldet tar slut. Israel måste upphöra med våldshandlingarna och lämna Libanon - på samma sätt som Hizbollah måste sluta med sina folkrättsstridiga beskjutningar av civila mål i Israel.

Israel måste frisläppa de palestinier och libaneser som olagligt sitter fängslade i israeliska fängelser - på samma sätt som Hizbollah och Hamas måste släppa de olagligt fängslade israeliska soldaterna.
Och framför allt: Israel
måste återlämna de ockuperade områdena, avveckla de illegala bosättningarna och riva den mur på Västbanken som hindrar upprättandet av en palestinsk stat, på samma sätt som palestiniernas företrädare ska erkänna Israel efter 1967 års gränser och få bukt med de grupper som använder terror som politiskt medel.

Sverige och utrikesminister Jan Eliasson har en politisk och moralisk skyldighet att göra sitt yttersta för att få Israel att ändra sitt agerande.

Det gör vi inte bäst genom att isolera eller bojkotta Israel. Däremot bör vi bättre välja formerna för vårt samarbete, t ex genom att kalla hem den svenske militärattaché som finns placerad i Tel Aviv, och genom att verka för att EU säger upp sitt förmånliga handelsavtal med Israel - ett avtal som explicit förutsätter att Israel respekterar de mänskliga rättigheterna.

Ulf Bjereld
Professor i statsvetenskap
Förbundsstyrelseledamot Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen

 

Publicerad i SvD 2006-08-11