För ett humanare Europa vad gäller asylfrågor

Nu har Sverige och Göran Persson chansen att visa vägen till en humanare och mer solidarisk asylpolitik i Europa

Idag kan EU: s stats- och regeringschefer fatta beslut om tusentals människors framtida livsöden. Den viktiga frågan om hur de gemensamma reglarna kring hantering av asylsökande ska se ut ska avgöras. På ena sidan står Italien och Storbritannien och driver på om gemensamma uppsamlingsläger utanför unionens gränser och på andra sidan står - vad då?
 

Sverige har varit oroande tyst när det handlar om att försvara och förbättra situationen för de människor som behöver Europas skydd. Detta kan vi inom Broderskapsrörelsen aldrig acceptera. Den solidaritet och humanitet som har präglat Sveriges asyl- och flyktingpolitik måste få renässans inom Europa. Vi ser positivt på ett ökat samarbete inom EU när det gäller de rättsliga frågorna, men samarbetet måste syfta till att göra EU öppnare och säkrare.

Vi kräver att Europas politiker tar sitt ansvar och inför gemensamma regler för hanteringen av de asylsökande människor som söker sig till Europa, regler som präglas av mänsklighet och förståelse för våra bröder och systrar som behöver vårt stöd.

För att detta ska bli verklighet behövs det beslutsamhet och mod från våra svenska politiker, mod att stå upp mot populism och egoism och våga visa vägen för hur ett mänskligt och välkomnande Europa kan se ut i framtiden. Vi vill se resultat i form av ett Europa där varje asylsökande kan få sitt ärende prövat på ett jämlikt och kvalitetsmässigt säkert sätt, där det inte ska ha någon betydelse om ärendet avgörs i Tyskland eller Sverige. Alla sökanden som kommer till unionen ska ha samma chans på lika villkor.

Det är inget enkelt jobb att övertyga starka politiker från länder som Italien och Tyskland att inte skicka tillbaka människor till länder som tillåter kvinnlig könsstympning, där dödsstraffet fortfarande är tillåtet eller där homosexualitet är kriminellt. Men det är ett nödvändigt och viktigt jobb som måste göras för alla de människor som flyr sitt land av rädsla för sitt liv och som därför söker sig till Europa. Vi ställer oss bakom grundtanken i Dublinkonventionen, men det är inte acceptabelt att människor skickas mellan EU: s medlemsländer med hänvisning till denna så länge länderna inte har gemensam syn på vad som är ett säkert återvändningsland.

Vi sätter vårt hopp till Göran Persson. Som Sveriges röst på toppmötet förväntar vi oss att du driver denna fråga med stort hjärta och politisk skicklighet. Detta för att vi alla Européer ska kunna ställa oss upp och med rent samvete kunna stå för att vi lever i ett solidariskt Europa där vi tar ansvar för varandra och för vår omvärld!

 

Anna Berger Kettner
Ordförande i Broderskap – Sveriges kristna socialdemokrater