Fp försöker slå mynt av främlingsrädslan

Marginalisering och utanförskap är en av extremismens grogrunder. Om vi alltför svepande undviker eller vägrar föra dialog med oliktänkande, finns alltså risken för att vi medverkar till extremism, snarare än motverkar den. I dialogen är det samtidigt viktigt att vara tydlig var vi själva står, och självklart inte använda dialog för att försvara personer eller grupper som är beredda att använda våld mot oskyldiga för att nå sina politiska syften eller på annat sätt fastnat i politisk extremism.

Fredrik Malm och Makan Afshinnejad från Liberala Ungdomsförbundet respektive Liberala studenter beskyllde på DN Debatt i lördags den seminarieserie om Islam och demokrati, som Broderskapsrörelsen, S-studenterna, Sveriges muslimska studenter och Sveriges Muslimska råd genomfört på en rad universitetsorter under den senaste månaden, för att försvara terrorism.

Syftet med projektet är att få till stånd en sund dialog om islam och dess förhållande till demokrati. De senaste veckornas händelser Frankrike har visat vad utanförskap, brist på kontakt och dialog kan leda till. I vår seminarieserie har 16 föreläsare gett många och skiftande bidrag till samtalet om islam och demokrati.

I det avslutande seminariet i Stockholm medverkade Mattias Gardell, religionshistoriker, Lamia Elamri, lärare och också ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och Dr Azzam Tamimi från The Institute of Islamic Political Thought i London.

Azzam Tamimi är en välkänd företrädare för den tolkning av islam som växer fram i ett euro-islamiskt perspektiv. De kan sägas arbeta med frågan att förena islamiskt tänkande med den erfarenhet som finns hos unga muslimer med hela sin uppväxt i Europa.

Malm och Afshinnejad citerar, utan källangivelser och sammanhang, uttalanden från Tamimi om våldet i Mellanösternkonflikten. Vi tar givetvis avstånd från dem. Vi ser allt våld mot civila för politiska syften som helt oförsvarligt. Att entydigt ta avstånd från självmordsbombningar eller andra terrorhandlingar är nödvändigt. Men det är också viktigt att samtidigt arbeta med våldets bakgrund och orsaker, utan att för den skull acceptera någon form av folkrättsliga övergrepp, från vare sig stater eller ickestatliga aktörer. Och då kan dialog behöva föras även mellan de med olika åsikter. Detta gäller inte minst för att stoppa våldspiralen i Mellanösternkonflikten.

Azzam Tamimi är brittisk medborgare, men född palestinier. Han deltar flitigt i kulturdebatten i Storbritannien och har samarbetat både med brittiska regeringen och EU Ministerråd. Vi blev därför häpna när Malm och Afshinnejad samma dag som seminariet hålls kräver att Tamimis medverkan skall stoppas och uppmanar åhörare till polisanmälan om Tamimi trots allt får tillfälle att tala.

Vi uppfattar att Malm/Afshinnejads artikel inte är annat än ett populistiskt försök att slå politiskt mynt av främlingsrädsla och invandrarfientliga stämningar. Folkpartiet inledde ett sådant försök i förra valrörelsen, och nu följer de unga liberalerna upp med särskilt fokus på att exploatera islamofobi.

Vi har från båda våra organisationer haft goda historiska erfarenheter av samarbete med liberala ungdomar, för bättre biståndspolitik, generösare flyktingpolitik och ett samhälle som är mer tolerant mot det nya och annorlunda.

Det är därför med sorg vi tar del av Malms och Afsinnejads intolerans. Det behövs mer och inte mindre politisk dialog mellan och med muslimer och kristna, både i Sverige och globalt. Detta för att komma tillrätta med missuppfattningar och vrångbilder, för att bidra till integration i samhälle och politik, och för att göra religiösa ledare medvetna om hur deras agerande får politiska konsekvenser.

Eller för att ta hjälp av Vaclav Havel, den tjeckiska dissidenten som blev president, att sätta ord på det politiska vägvalet mellan den snäva och kortsiktiga politiska självtillräckligheten och nödvändigheten att också se andra perspektiv:

"Vi lever i en värld där våra öden är mer knutna till varandra än någonsin förut, i en enda planetär civilisation. Det är samtidigt en värld med många kulturer som alltmer motsätter sig en civilisationernas förening. Detta alltigenom farliga tillstånd måste vi förändra. Endast ur en nyfödd känsla av globalt ansvar kan växa ett system av instrument att möta alla hot som mänskligheten själv har skapat.. Ett stilla liv på randen av en vulkan är illusoriskt.. .I dagens värld angår allt alla."

Peter Weiderud
Ordförande Broderskapsrörelsen

Magdalena Streijffert
Ordförande s-studenter


Publicerad i DN 20051115