Framgång för bevarande av friskolor i Sverige

Framgång för bevarande av alternativa pedagogiska skolor i Sverige


På den Socialdemokratiska kongressen fanns det flera förslag om ett förbud av friskolor samt förslag som talade om vetorätt för etablering av friskolor i landets kommuner.

- Jag som Broderskapare och aktiv i Sveriges kristna socialdemokrater ser de beslut som togs på partikongressen som ett steg i rätt riktning, bort från förbuds mentaliteten gällande alternativt drivna skolor, avslutar Anders Carlberg, Broderskaps medlem och VD för Fryshuset.

- Jag som Broderskapare och VD för en verksamhet som bedriver och erbjuder en alternativ pedagogisk skola anser att den etablering av friskolor som skett har inneburit att nya pedagogiska former har utvecklats. Detta är något som har varit berikande för hela den svenska skolvärlden. Dock anser jag att såväl fristående som kommunala skolor måste kontrolleras, så att de i alla avseenden följer läroplanen. Fundamentalism - oavsett om den är av religiös eller politisk karaktär betraktar jag som helt oförenlig med att bedriva skolverksamhet.

- Jag vill också ha ett krav på en begränsning på vinstutdelning från skolor, så att inte friskolor etableras i syfte att tjäna pengar år enskilda personer eller åt företag, något som även partikongressen antog, avslutar Anders Carlberg, Broderskapsmedelm och VD för Fryshuset.


För vidare kontakt och information kontakta Anders Carlberg
Mobil: 073-950 22 13 eller Samuel Stengård på mobil 070-302 51 75