Framgång för en ny human asylpolitik

Framgång för en ny svensk human asyl och flyktingpolitik vid (s) kongressen
Omkring tiotusen människor – en stor del av dem barn – lever i vårt land under helt ovärdiga förhållanden. Det handlar om de ”gömda” flyktingarna. Åtskilliga av dessa flyktingar bryts ner psykiskt eller fysiskt. Många riskerar att aldrig återkomma till hälsa. Barn som under lång tid andats in föräldrarnas ångest och förtvivlan och är berövade de sociala stimulanser som dagis, förskola och skola ger, lever i den kanske allra svåraste riskzonen.

Förutom de tragedier som dagligen utspelar sig bland flyktingar som avvisas eller desperat söker rädda sig undan verkställande av avvisningen, utsätts härmed också vår kultur och vårt samhällsklimat för stora risker. I den offentliga retoriken för Sverige en ”human, rättssäker och solidarisk” asylpolitik. Men det är ett omänskligt system och det är därför glädjande att partiet har funnit en lösning i förhandlingar med samarbetspartierna nu i höst, säger Hilde Klasson, Broderskaps medlem från Uppsala.

Detta är en framgång för mig som aktiv i Broderskapsrörelsen – Kristna Socialdemokraterna, med höstens uppgörelse är den motion som jag arbetat för i praktiken bifallen istället för avslagen, Avslutar Hilde Klasson. 

För vidare kontakt och information kontakta Hilde Klasson
Mobil: 0702-81 53 00