Framgång på (s) kongressen för en ny Afrikapolitik

En förnyad och fördjupad Afrikapolitik


Socialdemokraternas partikongress har tagit ett beslut om att starta en process för en förnyad och fördjupad Afrikapolitik. Riksdagsman Joe Frans motionerade om det och partistyrelsen yrkade bifall till motionen.

- Jag är oerhört stolt och glad. Det var nästa 10 år sedan vi tog partnerskap för Afrika och nu var det dags att ta nästa steg. Säger Joe Frans.

- Dagens Afrika politik handlar ofta inte om Afrika utan mera om Europa och europeiska föreställningar. Det finns områden inom EU:s Afrikapolitik som Sverige kan påverka. Till exempel EU:s engagemang i världshandeln. Där tvingas de fattiga länderna i Afrika att privatisera vatten och andra offentliga nyttigheter samt att genomföra långtgående liberaliseringar som kan komma att få ödesdigra konsekvenser. Europas jordbrukspolitik har direkt negativa konsekvenser för Afrikas utveckling. Det handlar om dumpning av jordbruksprodukter och om handelshinder som missgynnar många afrikanska länder, säger Joe Frans.

- Det är mycket viktigt att den nya Afrikapolitiken fokuseras än mer på fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling, stöd till afrikanska och, i vårt fall svenska civila organisationer. Det är glädjande för mig som Broderskapare att partiet tar ett helhetsansvar och säger ja till en fördjupad ansats för vår politik gentemot Afrika, avslutar Joe Frans, styrelseledamot i Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse.

För vidare kontakt och information kontakta Joe Frans
Mobil: 070-200 95 22