Fredspriset – starkt stöd

PRESSMEDDELANDE
Fredag 2005-10-07


Fredspriset – starkt stöd
för nedrustning!
- Att fredspriset går till Mohamed El Baradei och det Internationella Atomenergiorganet , IAEA är en framsynt investering i det multilaterala nedrustningsarbetet.
- Det säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud i en kommentar till norska Nobelskommitténs beslut.

- Det är angeläget att frågan om kärnvapennedrustning och multilateral kontroll lyfts fram. Efter en positiv utveckling efter kalla krigets slut, har kärnvapen kommit tillbaka på den politiska agendan. Både i Ryssland och USA finns en strävan att ge kärnvapen en ny politisk och militär roll. Det ökar risken för spridning, både till nya länder och till ickestatliga aktörer.

- Det finns bara ett försvar mot kärnvapen. Eliminering och totalförbud. Detta förutsätter en stark kontroll av att alla länder följer sina åtaganden. Det är denna nedrustningens grundbult som årets Fredspris blir ett viktigt erkännande, säger Peter Weiderud.

- Priset är också ett erkännande till det förtjänstfulla arbete som El Baradei gjorde för att söka förhindra det folkrättsstridiga kriget mot Irak.

För ev kommentarer – ring Peter Weiderud 070 845 03 60