Frivilligorganisationers roll i asylprocessen


 
”FRIVILLIGORGANISATIONERNAS ROLL I DEN FRAMTIDA ASYL- OCH INTEGRATIONSPROCESSEN”

Välkommen till ett heldagsseminarium i Uppsala om den svenska asyl- och integrationspolitiken och den nya utlänningslagen med fokus på frivilligorganisationernas roll för att stärka nyanländas rättigheter och deltagande i samhället.

Svensk asyl- och integrationspolitik är under förändring med ny utlänningslagstiftning, ny processordning och eventuellt nya institutioner. Därför samlar vi nu berörda från organisationer, myndigheter, samfund och politiska partier för att diskutera förändringsprocessen.

Tid: Fredag den 17 november kl. 09.00-16.30
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala

Detta seminarium ingår i projektet ”Ny Asylprocess” med seminarier om asyl och integration på olika orter i Sverige. mer information om projektets hemsida www.nyasylprocess.se

Vid seminariet kommer även rapporten ”Samverkan mellan frivilligorganisationer och kommunala introduktionsenheter för nyanlända flyktingar och invandrare” att presenteras.

Varmt välkomna!

För ytterligare information, kontakta gärna
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se
eller Emelia Frennmark 08-545 553 35, emelia.frennmark@broderskap.se

Arrangörer:
Broderskapsrörelsen
FARR – Flyktinggruppernas och asylkommittérnas riksråd
Socialdemokratiska studentförbundet
Ekumeniska fristadsgruppen

 

PROGRAM

Registering och kaffe Kl. 08:30-09.00

"Hur fungerar den svenska asylprocessen?" Kl. 09.00-10.30

Erja Jalonen, beslutsfattare från Migrationsverket beskriver den nya utlänningslagen och det nya arbetssättet.
Michael Williams, ordf. FARR, analyserar utfallet av den tillfälliga lagen samt tillämpningen av den nya utlänningslagen.

Kaffepaus: 10:30-10:45

"Hur ser integrationsprocessen ut?" Kl. 10.45-11.45

Integration – vad är det?
Talare: Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia

Hur arbetar kommunerna och frivilligorganisationer med nyanländas introduktion?
Vi presenterar vår rapport som visar hur kommunerna och frivilligorganisationerna samverkar kring introduktion.
Talare: Rebecka Johansson

Lunch: Kl. 11.45-12.45

"Kan frivilligorganisationerna medverka till att stärka asylsökandes rättigheter och deltagande, samt skapa en human och inkluderande asyl- och integrationsprocess?"

Erfarenheter från integrationsarbete i Uppsala. Kl. 12.45-14.00
Mats Jonsson, Svenska kyrkan
Hilde Klasson, Stadsdelsutveckling Gottsunda, Uppsala
Rezene Tesfazion(s) Kommunfullmäktigeledamot, Uppsala
Marie-Louise Persson, Röda korset, Uppsala
Roya Rabiei, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Uppsala
Arbetsgrupper diskuterar problematiken och alternativ. Kl. 14.00-14.45

Kaffepaus: 14.45-15.00

Paneldebatt: frivilligorganisationernas roll i den framtida asyl- och integrationsprocessen: utmaningar och möjligheter. Kl. 15.00-16.30
Lars Olsson, Rädda Barnen
Agdas Yekta, IN-SE Uppsala kommun
Kristina Hellqvist, svenska kyrkan
Ulrika Karlsson (m)
Jacob Johnson (v)
Clas Lind, Migrationsverket
Carl-Johan Rydberg, Integrationsverket
Yvonne Wenell, Introduktionsenheten i Uppsala

Moderatorer: Bo Nylund och Michael Williams