Ge irakiska flyktingar förutsättning att söka asyl

De irakiska flyktingarna måste få förutsättningar att söka asyl
I dag är det i praktiken är omöjligt för irakiska flyktingar att ta sig till Sverige på laglig väg. Detta leder dem direkt i händerna på människosmugglare, där de med livet som insats tvingas betala summor på mellan 50 000 - 100 000 kronor för att ta sig ur Irak, skriver bland andra Peter Weiderud från Broderskapsrörelsen.

 

Det är snart fyra år sedan den amerikanska invasionen av Irak inleddes. Sedan dess beräknas över en halv miljon irakier ha dött till följd av kriget och miljontals är på flykt. Situationen för människorna i Irak försämras och allt fler tvingas till flykt från det grova våldet och övergreppen mot de mänskliga rättigheterna. De flesta av flyktingarna befinner sig i Iraks grannländer som Syrien och Jordanien, och av dessa lyckas en bråkdel ta sig vidare till EU.
Just nu tar Sverige emot närmare hälften av de irakiska flyktingar som når EU, och förra året sökte 9 000 irakier asyl i Sverige. Irakiernas skyddsbehov är uppenbart, och UNHCR bedömer att säkerhetsläget i Irak har försämrats kraftigt på kort tid. Hittills har inte Migrationsverket avvisat flyktingar till centrala och södra Irak, och vi hoppas att denna praxis inte förändras i och med Migrationsöverdomstolens uppseendeväckande beslut i veckan om avvisning med motiveringen att det inte pågår en intern väpnad konflikt i Irak. Vi hör allt för sällan migrationsminister Tobias Billström ta upp de irakiska flyktingarnas anledning till flykt, han väljer i stället att beklaga sig över att inte de övriga EU-länderna tar emot fler flyktingar.
I dag är det i praktiken omöjligt för irakierna att ta sig till Sverige på laglig väg. Det råder visumtvång för de irakiska flyktingarna, och visum utfärdas endast för tillfälliga besök och i princip beviljas inga irakier inresetillstånd till Sverige för att söka asyl. Detta leder de irakiska flyktingarna direkt i händerna på människosmugglare, där de med livet som insats tvingas betala summor på mellan 50 000 - 100 000 kronor för att ta sig ur Irak.
Tvingas till lögner
I allmänhet är de flyktingar som kommer hit tvungna att dölja sina identitetshandlingar för de svenska myndigheterna och att inte berätta hur de tog sig till Sverige. Dels för att dölja fungerande flyktvägar och dels för att undvika att skickas tillbaka till ett första asylland. Vi har därmed byggt upp ett system där asylsökande tvingas börja sin vistelse i här med att tala osanning, i stället för att känna förtroende för de svenska myndigheterna. Dessutom riskerar vi att människosmugglarnas kriminalitet spiller över på flyktingarna som ofta betecknas som "illegala flyktingar", trots att deras enda väg undan kriget är via människosmugglarna.
Det är bra att Sverige och EU stödjer UNHCR och flyktingmottagandet i Iraks grannländer, men nästan två miljoner irakiska flyktingar i Syrien och Jordanien har lett till oerhörd press på dessa samhällen. Det internationella samfundet måste därför ta sitt ansvar. Om inte EU:s medlemsländer visar solidaritet med dem som flyr i Europas närområde, varför skulle då länder med bristfälliga demokratier och svåra socioekonomiska problem respektera de mänskliga rättigheterna och erbjuda asyl till skyddsbehövande?
Hjälpa människor till skydd
Det är en grundläggande rättighet att få söka asyl, och det är Sveriges och EU:s skyldighet att ge de irakiska flyktingarna förutsättningar att göra detta. Vi gör ett stort misstag om vi accepterar att vägen till EU endast går via människosmugglare, även om det paradoxala är att människosmugglarna i praktiken är de enda som upprätthåller asylrätten. Vi måste därför hitta sätt för flyktingar att ta sig till EU på lagliga och säkra sätt, som exempelvis genom att utfärda asylvisum för flyktingar från Irak. Vi måste även skilja i straffpåföljder mellan de som smugglar i vinstsyfte och som försöker hjälpa människor att söka skydd.
Irakiska flyktingar kommer inte till Sverige på grund av människosmugglare, irakiska flyktingar flyr från situationen i Irak. Vid USA:s invasion av Irak 2003 visade den svenska regeringen och det svenska folket stort civilkurage och protesterade högljutt mot invasionen. Nu måste vi visa samma civilkurage och solidariskt hjälpa de flyktingar som tvingas fly från Irak såväl i närområdet som här.

Peter Weiderud 
Förbundsordförande
Broderskapsrörelsen - Sveriges kristna socialdemokrater
Michael Williams
Ordförande
FARR - Flyktinggruppernas och asylkommittérnas riksråd
Magdalena Streijffert
Förbundsordförande
Socialdemokratiska studentförbundet

Publicerad i Göteborgsposten