Gemensam säkerhet - i en ny tid

Broderskapsrörelsen och Olof Palmes Internationella Center anordnade i september 2004 en
tankesmedja om säkerhetspolitiken under temat ”Gemensam säkerhet – i en ny tid”. Här redovisas i form av uppsatser, manus och korta referat arbetsmaterial från tankesmedjan och de sju regionala seminarierna. Samarbetet mellan Palmecentret och Broderskapsrörelsen fortsätter under hösten 2005 med bl a ett seminarium om genderperspektiv och kvinnors roll i arbete för gemensam säkerhet. Det gemensamma projektarbetet kommer att sammanfattas i en bok ”FN i framtiden – gemensam säkerhet i en ny tid”.

Efter 11 september 2001, krigen i Afghanistan och Irak och terrorattackerna i bl a Madrid och London har i många avseenden förutsättningarna för internationell säkerhet förändrats.

Vi efterlyser och eftersträvar, inte minst inom arbetarrörelsen, en bredare diskussionen om de nya säkerhetshoten, om deras orsaker och om medlen för att reducera och avvärja konflikter och hot.

Ladda ner rapporten.