Gemensam skola - bäst för alla?

Ny rapport:
 
Broderskapskongressen 2003 uppdrog till förbundsstyrelsen ”att ordna en samling för skolpolitiskt intresserade med mål att utveckla och utmana den kommunala förskolan och skolan”. Uppdraget var att lämna förbudsdebatten om fristående skolor för att ”ägna vår kraft att utveckla den kommunala skolan till det för barn och föräldrar bästa
alternativet”.

Under hösten 2003 och under 2004 togs kontakt med ett antal fristående skolor (kristna, judiska och muslimska) för att samla kunskap. Samtalen med skolledare, elever och personal tjänade som underlag för planering av den skolpolitiska samling, som genomfördes i februari 2005 med medverkan av bl a skolminister Ibrahim Baylan.

Här redovisas idéer från besöken och från samlingen, men även uppdaterade synsätt och förslag från Broderskapsrörelsens tidigare skolpolitiska program ”Skolan mitt i byn”. I fråga om gymnasieskolan har en del förslag direkt hämtats från LO:s nyligen utgivna rapport ”Gymnasiet med blick mot industrin”.

Arbetet med skolfrågor planeras att fortsätta under kongressperioden 2005-2007. Det här häftet ska främst ses som ett ”startbidrag” avsett att väcka frågor och inspirera fler att delta i ett idéarbete om skolan och dess mål och uppgifter.