Haiti: Svenska krav på utredning om USA-agerande

Kraven ökar nu även i Sverige på att en oberoende internationell utredning genomförs kring USA:s roll i samband med att den haitiske presidenten, Jean-Bertrand Aristide, lämnade landet för en vecka sedan.

Broderskapsrörelsen, de kristna socialdemokraterna som arbetar med mänskliga rättigheter i Haiti, instämmer i begärandena från bl.a. de karibiska staterna, Sydafrika, den demokratiske presidentkandidaten John Kerry och FN-rådgivaren Jeffrey Sachs, om en oberoende utredning.

- USA:s skamfilade rykte i Haiti skulle må bra av en oberoende utredning, säger Tomas Brundin, Broderskapsrörelsens internationelle sekreterare. Nyheter sprids fort och hela landets fattiga befolkning känner till Aristides anklagelse om att han kidnappats av USA.

Broderskapsrörelsen anser att den svenska regeringen bör agera och verka för en att internationell utredning kommer till stånd.

- Sverige är ett alliansfritt land utan egenintressen i Haiti och har alltid värnat folkrätten, säger Tomas Brundin. Sverige kan därför med stor trovärdighet driva denna fråga i EU och FN.

Broderskapsrörelsen anser att den civila oppositionen i Haiti bär ett lika stort ansvar för vad som hänt och menar att FN, USA och det internationella samfundet borde ha svarat snabbare på Aristides begäran om internationell hjälp mot de väpnade rebellerna.

- Det här är större än Haiti, menar Tomas Brundin. Vem vågar nu avskaffa sin militär i Latinamerika?