Höj skatten på stadsjeeparna!

I veckan har Kyotoprotkollet äntligen trätt i kraft. Avtalet är ett första viktigt steg för att kunna hantera den globala klimatsituationen. Sverige för en progressiv klimatpolitik och har kunnat pressa tillbaka utsläppen av växthusgaser från många sektorer i samhället. Det gäller dock inte transportsektorn.

Därför stöder Broderskapsrörelsen starkt förslaget om ökad fordonsskatt på bränsleslukande personbilar, som miljöminister Lena Sommestad aviserat.

- Antalet bränsleslukande stadsjeepar, SUV:ar, har det senaste året ökat med nästa tio procent, säger Broderskapsrörelsens vice ordförande, Pär Axel Sahlberg (s), särskilt i storstäderna. Det går att välja bilar av den storleken men som släpper ut mindre koldioxid, menar han.

- Vi vet att utsläppen - både i Sverige och internationellt - måste minska för att nuvarande och kommande generationer ska slippa uppleva höjda medeltemperaturer och kraftiga väderomslag, säger Pär Axel Sahlberg.

- Om varje bilköpare valde den mest miljövändliga bilen i respektive storleksklass skulle den totala bränslekostnaden kunna minskas med 10 miljarder per år och utsläppen minska med 20 procent, säger Pär Axel Sahlberg och hänvisar till Naturvårdsverkets beräkningar.

- I riksdagen har vi bestämt att utsläppen från tranportsektorn ska vara oförändrat 2010 jämfört med 1990. Nu har utsläppen ökat med tio procent. Så kan vi inte fortsätta, avslutar Pär Axel Sahlberg, som också är riksdagsledamot och sitter i konstitutionsutskottet.

____________________________________________________________________
Kontakt:
Tomas Brundin
Internationell sekreterare och pressansvarig
Mobil: +46-708-30 34 00