Hopp är just det som krävs!

Om det är något som krävs i Mellanöstern så är det hopp. Hopp om fred, rättvisa och försoning, trots allt våld och alla spruckna drömmar. Vi är många människor känner starkt för både israeler och palestiner, som drabbas av sina ledares oförmåga att lösa den konflikten som skördar nya offer varje dag.

Hopp lyder också förkortningen av den kampanj som dragits igång av bland annat Svenska kyrkan. Genom temat om att Häva OckuPationen av Palestina sätter de fokus på rätt frågor, nämligen den starkaste ansvar och världens reaktion. De varor som pekas ut som vi borde bojkotta är de som redan är avtalsstridiga, nämligen de som odlas på ockuperad mark men benäms israleiska.

Reaktionerna mot kyrkornas engagemang för att upphäva den folkrättsvidriga ockupationen har dock inte låtit vänta på sig. Personer som ärkebiskop KG Hammar får utstå rent hatiska angrepp från sådana som kallar sig Israels vänner. I det sammanhanget är det relevant att peka på vad staten Israels egen högsta domstol säger om mur som nu byggs för fullt.

Högsta domstolen har nu krävt att armén måste ta större hänsyn till palestiniernas humanitära situation vid bygget av järnridån genom Västbanken. En planerad sträckning norr om Jerusalem måste ritas om eftersom den alltför mycket kränker bybornas rättigheter. Särskilt viktigt var att domstolen hänvisade till internationell och humanitär rätt.

Bönder hindras att nå sina odlingar som hamnat på andra sidan om barriären. Några tätorter har fullständigt inringats, den enda utgångarna bommas igen halva dygnet och när det är öppet kan bara personer med särskilt tillstånd passera. För befolkningen i gemen har resor och transporter blivit hopplöst tidskrävande, ibland omöjliga.

Resultatet har blivit en ny ekonomisk katastrof för tiotusentals palestinier. Även de som har kvar sina arbeten har ofta ingen möjlighet att ta sig dit. För många barn har skolgången blivit lidande. Särskilt demoraliserande har svårigheterna att ta sig till sjukhus och hälsokliniker, även i akuta fall, blivit.
Om högsta domstolens kommentar tas på allvar blir det omöjligt att försvara den barriär som redan byggts.

För att permanenta de judiska bosättningarna genomför den israeliska regeringen ett barriärbygge som sliter sönder det palestinska samhället och dramatiskt förvärrar en redan djup misär. Det är inte rimligt.
Både bosättningarna och barriären - som den byggs - är illegala, en ockupationsmakt har enligt folkrätten inte rätt att genomdriva sådana förändringar i levnadsförhållandena på ockuperat område.

Till detta kommer att de skapar förhållanden som ytterligare försvårar ett framtida fredsarbete. Att högsta domstolen påtalat några av de humanitära konsekvenserna är positivt, men löser naturligtvis inte grundfrågorna. Ockupationen som sådan måste upphöra, den är i dag roten till den tragiska utvecklingen, den föder våldsspiralen.

Den informationskampanj som Svenska kyrkan, Diakonia med flera inlett om vikten av att ockupationen hävs, bör därför ges starkt stöd. För oss som kristna socialdemokrater är detta självklart.

Vi stöder Israels rätt till trygga gränser - liksom palestiniernas rätt.
Vare sig terrorbombningar inne i Israel eller en hårdför militärmakt banar
väg för den fred som israeler och palestinier förtjänar. Men som Anna Lindh flera gånger påpekade: Israel som den starkaste parten måste ta första steget.

Anna Berger Kettner
ordförande Broderskapsrörelsen

Olle Burell
ordförande Kyrkomötets s-grupp

Pär Axel Sahlberg
ordförande ILRS, riksdagsledamot

Publicerad i ett antal olika dagstidningar under
perioden 7-18 juli 2004