Humanisera Sveriges flyktingpolitik

Humanisera Sveriges flyktingpolitik
 
Det finns bara en dörr för invandring till Sverige - asyl. Vi behöver därför öppna för en arbetskraftinvandring. En sådan skulle kunna ge människor möjlighet att komma hit med bevarade värdighet och därmed bidra till bättre integration, skriver Peter Weiderud.

 

 Inför valrörelsen vill vi kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen - lyfta fram några viktiga politiska frågor som lätt hamnar i den politiska periferin i valtider.
En fråga som brukar lysa med sin frånvaro i svenska valrörelser är utrikespolitiken. En konsekvens av globalisering är att nationalstatens roll förändras. Gränsen mellan inrikes- och utrikespolitik blir allt svårare att urskilja, och det är dags att utrikespolitiken får större del av uppmärksamheten.

Därför måste socialdemokratin på större allvar diskutera vad vi vill uppnå med svensk utrikespolitik. Sverige har tidigare spelat en aktiv roll i internationella sammanhang och det är dags att vi åter axlar den rollen, både för vår egen skull och för omvärlden. Sveriges EU-samarbete är både en del av vår önskan om solidariskt samarbete över gränserna och ett nödvändigt verktyg för att påverka Sveriges utveckling.
Därmed inte sagt att vi ska vara okritiska till EU:s brister, men vi måste ta steget från linjedomare till spelare.

Miljöfrågor, sociala orättvisor och gränsöverskridande brottslighet kräver mer politik, inte mindre. Sverige kan inte mentalt bli medlem av EU förrän socialdemokratin blir det på djupet och bredden. Vi är en del av samma helhet, och har ett ansvar att tillsammans skapa en mer rättvis värld genom en gränslös solidaritet
Sverige har länge spelat en aktiv roll i FN med en stark tro på folkrättens principer och vikten av FN-mandat vid fredsinsatser. Detta är ett av skälen till att svensken och socialdemokraten Jan Eliasson som ordförande I FN:s generalförsamling fått ansvaret att leda FN:s reformarbete. Eliassons internationella framgångar är kopplade till ett starkt svenskt engagemang för att ge FN den legitimitet organisationen förtjänar, ett engagemang vi idag behöver förstärka.
I tider av oro, och arbete mot terrorhot, behöver vi påminna oss om vikten av att värna mänskliga rättigheter, utveckling och fred. Svaret mot terrorhotet innehåller två moment: Polisiärt skydd mot våld mot civila för politiska syften måste finnas parallellt med långsiktigt arbete mot terrorismens underliggande orsaker. För det andra måste vi entydigt avvisa all tro på militär kamp mot terrorism. Här vill Broderskapsrörelsen se en aktivare socialdemokratisk regering.
Efter år av kamp, har vi återvunnit socialdemokratin i sin helhet för enprocentmålet. Men, biståndet räcker inte för att uppfylla FN:s millenniemål att halvera antalet fattiga till 2015. Vi måste även få övriga områden som handel och jordbruk att sträva mot samma mål, nämligen en rättvis och hållbar global utveckling. Här måste vi få den svenska regeringen att gå från ord till aktiv handling.

Sveriges agerande i utrikespolitiken speglar av sig i hur vi behandlar människor som söker sig till Sverige, och den bilden är inte särskilt smickrande i dag. Det är tydligt att vi behöver en mer human asyl- och flyktingpolitik. Svensk asylpolitik kännetecknas främst av två grundläggande problem: Det första är den långa handläggningstiden som i många fall leder till mänskliga tragedier. Det är viktigt att vi nu går vidare utifrån de nya möjligheter som skapats med domstolsförfarande och generösare tillämpning för dem som väntat länge.
Det andra problemet är att det bara finns en dörr för invandring till Sverige — asyl. Vi behöver öppna för en arbetskraftsinvandring. En arbetskraftsinvandring skulle kunna ge människor möjlighet att komma hit med bevarad värdighet och därmed bidra till en bättre integration och gynnsam ekonomisk utveckling. Broderskapsrörelsen eftersträvar en mer human inrikes- och utrikespolitik.

Det är ett samhälles förmåga att svara upp mot de utsatta enskilda och gruppernas behov som avgör kvaliteten på den politiska etiken. Därför känner vi ingen samhörighet med de socialdemokrater som hävdar att vårt samhälle är färdigbyggt och att den politiska uppgiften skulle inskränka sig till att finputsa och försvara gjorda erövringar.
Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem.


Peter Weiderud
ordförande, Sveriges Kristna ­Socialdemokrater/Broderskapsrörelsen

Publicerad i www.unt.se 2006-01-29