Inför tidsgaranti i asylprocessen!

Inför tidsgaranti i asylprocessen!
 
Den svenska asylprocessen är överansträngd, handläggningstiderna är för långa och negativa drivkrafter har uppstått i asylpolitiken som gör att vuxna och barn blir sjuka och fara illa. De apatiska barnen bränner på våra näthinnor som ett aktuellt exempel på för detta.

Därför kräver nu Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörel-sen att regeringen inför en tidsgaranti för asylsökande.

- Vi måste skapa en människovärdig och rättssäker asylsituation i Sverige. Därför måste vi skapa positiva drivkrafterna asylsystemet för att korta asylprocessen, säger Anna Berger Kettner, Broderskapsrörelsens ordförande.

- Vi måste kunna ge ett definitivt svar inom en rimlig tid, t.ex. sex månader, menar hon. I gengäld måste då den asylsökande klargöra sin identitet och medverka i utredningen så att alla fakta i målet kommer fram så tidigt som möjligt.

- Lyckas vi korta handläggningstiderna på ett rättssäkert sätt kan vi kanske slippa att fler barn blir apatiska, säger Anna Berger Kettner. Tidsgarantin skulle kunna införas redan nu, innan den nya ordningen träder i kraft den 1 januari 2006.