Interreligiös gudstjänst motverkar utanförskap

  
När riksdagen öppnades i tisdags den 18 september, kom den årliga gudstjänsten att få fler människor att känna sig delaktiga och inkluderade. Åke Bonnier som är domprost i domkyrkoförsamlingen i Stockholm höll i Gustjänsten och fick sällskap av Imam Abd al haqq Kielan och den judiske kantorn Maynard Gerber för att läsa texter samt sjunga.

Kielan och Gerber var inbjudna av Svenska kyrkan och riksdagen. Denna inbjudan är för vissa oacceptabel då det hävdas att en mångårig kristen tradition äventyras.

Det svenska samhället har fler dimensioner, och att öppna dörrarna för människor av annan tro förtar inte den egna. En inbjudan som denna av svenska kyrkan och riksdagen är mycket vidsynt och avspeglar det samhälle som vi lever i. Vi på Broderskapsrörelsen ska själva bildad ett nätverk inom förbundet för människor med annan tro, vi är övertygade om att detta endast kommer att berika oss.

Denna utveckling som nu tar vid är ett sätt som får människor av annan tro att känna sig mer integrerade och delaktiga i det svenska samhället. Ett samarbete över religionens gränser bör ses positivt och strävan borde istället vara att fördjupa sammankomsten. Det kan endast föra något gott med sig. Kielan och Gerber träffar människor som säkerligen inte känner sig integrerade i det svenska samhället, varför då inte ta lärdom av denna kunskap om hur vi kan samarbeta för att inte låta människor känna sig utanför det svenska samhället?

Initiativet att göra en interreligiös gudstjänst kan ses som ett led att motverka socialt utanförskap vilket Svenska kyrkan ofta är initiativtagare till. När nu riksdagen fattat stafettpinnen borde integrationsplanen ses som ett led i rätt riktning. En handling som en interreligiös gudstjänst, ska/får inte motarbetas, utan måste ses som ett steg på rätt väg. Osynliga broar byggs, acceptans och förståelse för den andre förverkligas och nya samarbetsformer kan införlivas.”


Peter Weiderud
Ordförande
Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund - Broderskapsrörelsen