Jyllands-Posten skapar splittring

Jyllands-Posten skapar splittring
 
Uttalande antaget vid årsmötet med Kristna socialdemokrater i Jönköpings län - Broderskapsrörelsen i Värnamo den 11 mars 2006.


Den danska tidningen Jyllands-Postens beslut att publicera tolv karikatyrer av profeten Muhammed och den danske statsministerns vägran att träffa ambassadörer från de arabiska staterna har följts av demonstrationer och en stark folklig vrede bland muslimer i hela världen. Publiceringen har aktualiserat frågan om yttrandefrihetens moraliska gränser och om relationerna mellan islam och väst-världen.

Publiceringen av karikatyrerna var inget ”test” av yttrandefriheten som Jyllands-Posten påstått. Publiceringen var i stället en medveten provokation som syftade till att förstärka motsättningarna mellan ”vi” och ”dom”, mellan muslimer och andra människor i Danmark och i förlängningen till att ytterligare skärpa den danska flykting- och immigrationspolitiken. Det är viktigt att inte blanda ihop yttrandefrihet i betydelsen vad man har rätt att göra med vad som på politiska och ideologiska grunder är lämpligt att göra. Jyllands-Posten hade en oomtvistad rätt att publicera karikatyrerna. Men att Jyllands-Posten valde att utnyttja denna rätt var dumt och förkastligt.

Publiceringen av karikatyrerna ursäktar inte de våldshandlingar som förekommit i samband med några av de demonstrationer som genomförts mot publiceringen. Fundamentalism är alltid frihetens och demokratins värste fiende – oavsett om fundamentalismen förekommer i vårt eget land eller i andra delar av världen.

Det finns ingen given motsättning mellan folken i väst och folken i den muslimska världen. Skillnaden går i stället mellan dem som bidrar till ökade motsättning-ar och hat mellan folken, och dem som eftersträvar dialog och ökad förståelse. Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen är självklar i sitt ställ-ningstagande för fred och försoning, för religionsdialog och respekt för varandras trosuppfattningar och för ökad solidaritet och jämlikhet i hela världen.
Med sin publicering ville inte Jyllands-Posten pröva yttrandefriheten utan ville slå in en kil i det danska samhället. I förlängningen blev det en söndring i stora delar av världen.
Kristna socialdemokrater samlade till distriktskongress i Värnamo anser att detta är både förkastligt och oförsvarligt.


Eber Fransson
distriktsordförande Jönköpings län