Kollektiv bestraffning är aldrig tillåtet

 
Uttalande av Broderskapsrörelsen, 2007

”Israels avspärrning av Gazaremsan bryter mot folkrätten och riskerar att öka spänningen mellan Västbanken och Gaza. Detta kommer att försvåra en lösning av grundkonflikten där två självständiga stater - Israel och Palestina - lever sida vid sida i fred”.

Det säger Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen med anledning av att Israels Försvarsdepartement definierat Gazaremsan som ”fientligt territorium” (”enemy entity”). Med detta beslut som underlag kommer Israel att påbörja sanktioner mot Gazaremsan och minska tillförsel av livsmedel, vatten och bränsle. Israel motiverar sin åtgärd med att Gazaremsan styrs av terrorister och de vill ha möjlighet att bestraffa Gazaremsan för raketbeskjutningar.

”Detta är en kollektiv bestraffning. De som främst drabbas är oskyldiga civila. Att använda begreppet ”fientligt territorium” om Gaza ger inte Israel några nya rättigheter enligt folkrätten. Kollektiv bestraffning är aldrig tillåtet.”, avslutar Peter Weiderud.

Broderskaprörelsen 2007-09-20