Kommuner måste ta ansvar för misshandlade kvinnor

Kommuner måste ta ansvar för misshandlade kvinnor
 
Vi socialdemokrater kräver att kommunerna tar sitt ansvar för att stötta och skydda de kvinnor och barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp. Det skriver EVA-LENA GUSTAVSSON, distriktsordförande, Broderskapsrörelsen Värmland, och INGA-LILL RÖHR, distriktsordförande, S-kvinnor Värmland.

 Nu är snart 2006 års valrörelse över och det vi kommer att minnas är debatter om fastighetsskatten, äldrehem och folkpartiets valspionage. Vi har inte ägnat många diskussioner eller rader åt ett av våra stora samhällsproblem, nämligen mäns våld mot kvinnor.
Därför vill vi i Broderskapsrörelsen och S-kvinnor i Värmland att valrörelsens slutspurt fokuserar på våldet mot kvinnor.
Mäns våld mot kvinnor drabbar alla typer av kvinnor, oavsett ålder, samhällsklass, kulturell bakgrund eller religiös tillhörighet. Det är heller inte fråga om ett marginellt problem som drabbar några få. Tvärtom. Minst en tredjedel av världens kvinnor utsätts för våld eller hot under sitt liv.

SVERIGE ÄR INGET undantag, var tredje kvinna som mördas i landet mördas av en man hon har levt tillsammans med. De absolut flesta övergrepp sker av närstående och enligt Brottsförebyggande rådet är det bara 20-25 procent av övergreppen som polisanmäls.
Mäns våld mot kvinnor är därför ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa och liv. Trots det kommer frågan allt för sällan upp i valdebatter eller i medias rapportering, med undantag för de mest uppseendeväckande fallen.
Det är dags att vi tar mäns våld mot kvinnor på allvar och ger frågan den prioritet den förtjänar. Frivilligorganisationer och kvinnoorganisationer gör ett enastående arbete för att hjälpa och skydda utsatta kvinnor, men det är en skam att vi lägger samhällets ansvar för de kvinnorna på dem. Enligt Roks finns det i dag bara fem kommunala boenden för utsatta kvinnor, och det är tydligt att kommunerna måste ta ett tydligare ansvar.

VI SOCIALDEMOKRATER kräver att kommunerna tar sitt ansvar för att stötta och skydda de kvinnor och barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och det är samhällets ansvar att lösa problemet.


EVA-LENA GUSTAVSSON
INGA-LILL RÖHR

Publicerad i Värmlands folkblad 2006-09-15