Kongressen: Reformera asyl- & migrationspolitiken

Den svenska och europeiska asyl- och migrationspolitiken idag har flera brister. Asylprocessen är överansträngd. Handläggningstiderna är för långa .De destruktiva drivkrafter som uppstått i asylsystemet gör att vuxna och barn blir sjuka och fara illa. När de humanitära skälen för uppehållstillstånd främst uppstår i Sverige i så många fall är det något som inte fungerar. Därför måste den svenska och europeiska asyl- och migrationspolitiken reformeras.
Broderskapsrörelsen vill

-att asylrätten värnas genom att vi reformerar migrations- och asylpolitiken så att fler får stanna på grundval av de ursprungliga asylskälen,

-att religiös förföljelse behandlas likvärdigt med andra skäl, som grund för asyl

-att en välavvägd arbetsinvandring tillåts som en väg in i Sverige för

-att minska trycket på asylprocessen, stärka integrationen och tillgodose de behov som finns i Sverige,

-att en vidgad anhöriginvandring, kopplad till en försörjningsplikt, möjliggörs så att åldriga mor- och farföräldrar ska kunna bo med sina barn och barnbarn som sökt sin tillflykt till Sverige,

-att påverka den gemensam migrationspolitiken inom EU till att bli mer rättssäker och solidarisk asyl- och migrationspolitik

-att en diskussion inom arbetarrörelsen kommer till stånd för en solidarisk och rättssäker asylpolitik och en framåtsyftande migrationspolitik

Antagen av Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokraters förbundskongress, samlad till kongress i Nyköping den 31 juli 2005