Kongresstal av PLO:s ambassadör

Kongresstal av
Dr.Eugene Makhlouf
PLO Representative
Palestine General Delegate

Den sång ni nu hör har komponerats av Rima Nasir Tarazi och sjungs av Tania Tamari Nasir, fru till Hanna Nasir, som många av er har träffat och känner.

Ordförande Anna Berger Kettner, bröder och systrar, vänner och kongressombud,

Jag kommer med varma hälsningar från president Mahmoud Abbas och från det palestinska ledarskapet och önskar er ett fruktbart arbete och framgång i förhandlingarna och hoppas på en god utveckling för ert land och för partiet.

Denna sorgesamma sång, som upptagits och används av SABEEL:s befrielseteologiska center, har många paralleller med Psaltaren. Jag kunde inte finna något bättre tema för att sätta er in i den verkliga situationen och vad som händer det palestinska folket medan många av er i väst och särskilt i Sverige fortfarande diskuterar änglars kön, i stället för att vidta drastiska åtgärder för att stoppa den evinnerliga aggressionen mot det palestinska folket.

Många av er undrar fortfarande om tiden verkligen är inne att vidta åtgärder mot staten Israel, som t.ex. en bojkott för att få Israel tillbaka till sin sinnens fulla bruk och anpassa sig till kraven från det internationella samfundet och leva upp till FN:s resolutioner.

Den här sången beskriver på ett tydligt sätt de multipla orättvisor som palestinierna fått utstå, inklusive ett stulet och uppstyckat fosterland, Byar med dess invånare har ryckts och rycks fortfarande upp med rötterna. Attacker och mord pågår än, tvångsförflyttningar och försvinnanden genomförs. Låt oss inte glömma de tusentals fängslandena som genomförs utan anklagelser. Förstörda och vanhelgade heliga platser, och ovanpå all grusade förhoppningar, stängda universitet och skolor – och värst av allt, att människovärdet förnekas. Allt detta genomförs i religionens namn. Och ni bör fråga er själva. Vad har Vi gjort? Tvättade Vi våra händer som Pilatus.


Jag vill inte anklaga EU för feghet… men bevisa motsatsen för mig. Visa att jag har fel. Bevisa att ni har agerat, inte bara skickat era kondoleanser och beklaganden. Jag betvivlar inte en sekund att det internationella samfundet, inklusive Sverige, är djupt engagerade och intresserade att finna en lösning på Israel-Palestina-konflikten. Mina bekymmer grundar sig på det faktum att angriparen ständigt belönas genom utländsk finansiering, och uppmuntras att vägra respektera legitima internationella krav och FN-resolutioner.

Vi behöver ert faktiska stöd. Pressa er regering att bättre och tydligare agera oberoende och gemensamt inom EU, att ta modiga steg för att stoppa aggressionen, ockupationen och den ökade andelen judisk befolkning i Jerusalem. Utan ett Jerusalem som en arabisk huvudstad kommer någon verklig palestinsk stat aldrig kunna bildas. Utan att Jerusalem återbördas till palestinierna kommer det aldrig att blir fred i Palestina, Israel eller i övriga delar av världen.

Ett år efter att Internationella domstolen, ICJ:s domstolsbeslut att Israels separationsmur är olaglig, har EU och Storbritannien misslyckats att vidta de åtgärder som åligger dem enligt Genèvekonventionerna för att få Israel att respektera internationell humanitär rätt. FN:s speciella rapportörer har bett EU att, på grundval av människorättsbrotten, suspendera associationsavtalet mellan EU och Israel, där Israel för fördelaktiga handelsvillkor för sina exportprodukter till den europeiska marknaden.

Mitt i denna bleka hopplöshet föds ett hopp i folkets kamp, stolthet och beslutsamhet – och allt utgår från den fasta tron på Guds rättvisa.

Eugene Makhlouf
Palestinian General Delegate - Sweden

Broderskapsrörelsens förbundskongress, Nyköping, 28 juli 2005

 

Översättning: Tomas Brundin
Det talade ordet gäller