Kongressuttalande om Mellanöstern

Kongressuttalande om Mellanöstern
 
Säg upp associationsavtalet mellan EU och Israel i handlingsfrågor och avbryt allt vapenutvecklingssamarbete med Israel och sänd internationell trupp till området. Det kräver Broderskapsrörelsen – Sverige kristna socialdemokrater i ett kongressuttalande under förutsättninga att "freden dröjer, ockupationen fortgår samt folkrätts- och människorättsbrotten fortsätter". I uttalandet ställer Broderskapsrörelsen tydliga krav på såväl Israel, den palestinska myndigheten som världssamfundet.

I uttalandet, (>>klicka här för att läsa hela uttalandet), stöds de palestinska och israeliska folkens rätt till självständiga och demokratiska stater - Israel och Palestina - där rättssäkerhet, personlig säkerhet, säkra och erkända gränser, social välfärd och goda samhällen kan utvecklas i enlighet med folkens vilja.

Vid kongressens invigning torsdagen den 28 juli talade såväl den israeliske ambassadören, Eviatar Manor, samt den palestinske ambassadören, Eugene Makhlouf. Ambassadörerna hälsade på varandra under kongressens invigning.

>>Länk till den israeliske ambassadörens tal, som hölls på svenska.

>>Länk till översättning av den palestinske ambassadörens tal.


Presskontakt:
Tomas Brundin
0708-30 34 00