Kongressuttalande om Mellanöstern

 Uttalande av Broderskapsrörelsens kongress 30 juli 2005

Den snart 60-åriga konflikten måste ges en lösning vid förhandlingsbordet och denna lösning implementeras. Världssamfundet behöver hjälpa till. Sverige kan spela en ännu tydligare roll. Färdplanen för fred, Genèveinitiativet och andra fredsinitiativ kan medverka till att förutsättningar skapas och bidra till att Mellanöstern slår in på vägen till fred. Grunden för förhandlingarna är 1967 års gränser, en rättvis lösning på flyktingfrågan och en lösning av Jerusalems status och utbredning.

Detta kan bara genomföras om

ISRAEL
avlägsnar muren/stängslet på palestinsk mark och påbörjar avlägsnandet
avbryter utbyggnaden av bosättningar, byggandet av nya bosättningar och påbörjar avvecklingen av de befintliga
upphör med ockupationen och påbörjar återställandet av förutsättningarna för en palestinsk stat
disciplinerar sina säkerhetspolitiska insatser så att trakasserier av civila palestinier upphör

PALESTINA
stärker rättsäkerheten och bekämpar korruptionen på de palestinska områdena
intensifierar arbetet med att bygga en demokratisk statsbildning
samlar folket kring långsiktigt fredliga relationer till omvärlden och med kraft bekämpar alla försök till självmordsbombningar och andra terrorhandlingar

VÄRLDSSAMFUNDET
bidrar till att skapa förutsättningar för en genomförbar fred
ger ekonomiskt bistånd till främst Palestina för att bygga en hållbar stat
är berett att bidra med internationella observatörer och/eller fredsbevarande trupp för att stödja freden

Broderskapsrörelsen anser att detta bör vara Sveriges politik i relation till parterna och i vårt lands arbete i EU och FN för att bidra till att skapa förutsättningar för fred.

Israel har, som den ockuperande och starkare parten, det större ansvaret i fredsansträngningarna. Den palestinska myndigheten har ett ansvar för att det folkliga motståndet mot den israeliska ockupationen sker inom ramen för folkrätten. Aktioner mot civila inne i staten Israel måste upphöra.

Om freden dröjer, ockupationen fortgår samt folkrätts- och människorättsbrotten fortsätter bör den svenska regeringen verka för

att associationsavtalet mellan EU och Israel sägs upp och allt vapenutvecklingssamarbete med Israel avbryts

att internationell trupp sänds till området, med eller utan parternas godkännande