Kyrkopolitiken stärkt på (s) kongress

Kyrkopolitiken stärkt på (s) kongress
Socialdemokraternas partikongress i Malmö beslutade i söndags att förstärka kyrkopolitikens ställning. Redan i partistadgarnas första paragraf anges numer att ”Partiet ansvarar för samordning av socialdemokratins politiska arbete i kommuner och landsting samt inom Svenska kyrkan”. Därmed går (s) mot strömmen, i en tid då andra partier tonar ner sitt kyrkopolitiska engagemang.

- Vi är uppemot 10 000 socialdemokrater som bidrar till verksamhetens utveckling på Svenska kyrkans alla nivåer. Många av oss är aktiva broderskapare, säger Olle Burell, kyrkopolitiker och distriktsordförande i Stockholm.

- Partikongressens beslut, inspirerar oss kyrkligt förtroendevalda att träda fram ännu mer som en resurs, inte bara i Svenska kyrkan utan också i vårt parti, säger Olle Burell.

- Utan en stark socialdemokratisk grupp i kyrkomötet hade Svenska kyrkan kanske ännu inte haft kvinnliga präster och definitivt ingen välsignelseakt för homosexuella, menar Olle Burell.

 

För vidare kontakt och information kontakta Olle Burell
Mobil: 070-665 15 35 eller e-post: olle.burell@sap.se