Landstinget mår bäst av fortsatt S-styre!

Uttalande av Kristna socialdemokrater i Stockholmsregionen i samband med distriktsårskonferensen 2006-03-12.

När den nuvarande majoriteten övertog styret i landstinget efter 4 års borgerlig styre var landstinget i djup ekonomisk kris. Genom nödvändiga rationaliseringar och beslutfast ledning är ekonomin återigen i god ordning. Men de offensiva satsningar som nu görs för en bättre välfärd i hela Stockholms län riskeras att avstanna i samband med ett eventuellt maktskifte.

Under de senaste 18 åren har den politiska ledningen Stockholms läns landsting bytts ut vid varje val. Detta har resulterat i att landstingets politiska färdriktning ständigt ändrar kurs. Vi kristna socialdemokrater i Stockholmsregionen menar att både den för alla livsviktiga sjukvården och den långsiktiga trafikplaneringen skulle må bäst av ett fortsatt s-styre.

Idag råder det en mycket god budgetdisciplin i landstinget vilket bidragit till att det nu råder lugn i verksamheterna. Detta har möjliggjort planering för förstärkningar av verksamheterna utan att det nödvändigtvis måste göras med höjda skatter eller avgiftshöjningar.

Nedan följer en uppräkning av de verksamheter kristna socialdemokrater stockholmregionen anser vara värt att uppmärksamma:

Att det under 2006 införs ett nytt taxesystem vilket gör det möjligt att för samma summa, 20 kronor, åka över hela SL: s vidsträckta område. SL har under många år haft enhetstaxa för de förköpta biljetterna, nu skall enhetstaxa gälla överallt. Detta innebär troligtvis en ökning av resande för de som normalt inte nyttjar kollektivtrafiken samt till en ökad integration mellan de olika delarna av länet.

Att den nationella vårdgarantin kommer att gälla vilket innebär att alla skall kunna få kontakt med vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen samma dag som hjälp sökes.

Att landstinget satsar på närsjukvårdscentra där ett antal olika vårdcentraler/allmänläkarmottagningar samverkar för att kunna erbjuda en kvalificerad närsjukvård.

Att det för de äldre skall införas Äldreteam som skall kunna utföra en stor del av vårdkedjan istället för att den äldre skall behöva uppsöka olika vårdinstitutioner.

Landstinget i Stockholms län har haft en tuff tid men har ridit ut stormen. Vi Kristna socialdemokrater hoppas på att Socialdemokraterna i valet 2006 får förnyat förtroende vilket skulle innebära att satsningarna på sjukvården och trafiken får fortsätta i oförtruten takt.


Knut W Nygaard
ordförande Broderskapsrörelsen Stockholms län

Joe Frans
ordförande Broderskapsrörelsen Stockholms stad