Låt valets slutspurt handla om våld mot kvinnor

Låt valets slutspurt handla om våld mot kvinnor
 
Nu är snart 2006 års valrörelse över och vi i Broderskapsrörelsen och S-kvinnor i Värmland vill att valrörelsens slutspurt fokuserar på våldet mot kvinnor.


Mäns våld mot kvinnor är inte ett marginellt problem som drabbar några få. Tvärtom så utsätts en tredjedel av världens kvinnor för våld eller hot under sitt liv, och Sverige är inget undantag.
Mäns våld mot kvinnor är därför ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa och liv.

Frivilligorganisationer och kvinnoorganisationer gör ett enastående arbete för att hjälpa och skydda utsatta kvinnor, men det är en skam att vi lägger samhällets ansvar för de kvinnorna på dem.

Vi socialdemokrater kräver att kommunerna tar sitt ansvar för att stötta och skydda de kvinnor och barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp.
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och det är samhällets ansvar att lösa problemet!

 

Eva-Lena Gustavsson
Distriktsordförande, Broderskapsrörelsen Värmland

Inga-Lill Röhr
Distriktsordförande, S-kvinnor Värmland