Lugn i Gaza kräver omvärldens stöd och engagemang

 
– Läget på Västbanken och i Gaza är desperat. Hamas och Fatah har ett ansvar att se till att våldsutvecklingen omedelbart upphör och att den politiska situationen i de palestinska områdena normaliseras, säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud.

Men omvärlden har också ett stort ansvar för det som hänt. Den ekonomiska isoleringen av palestinierna efter Hamas valseger har visat sig vara en katastrofal strategi. Isoleringen har inte bidragit till att försvaga Hamas eller att stärka de kompromissvilliga krafterna inom rörelsen - snarare tvärtom. 40 år av israelisk ockupation och usla levnadsvillkor som förvärrats av isoleringen har skapat en politisk frustration bland palestinierna och trängt undan allt framtidshopp. Våldshandlingarna kommer inte oväntat.

Broderskapsrörelsen ser positivt på signalerna från EU om utbetalning av löner till offentliganställda i Gaza, men detta är inte tillräckligt. Sverige måste agera inom EU för att bojkotten av palestinierna definitivt bryts. EU:s ekonomiska stöd och politik får inte utformas så att det ytterligare underminerar palestiniernas demokratiska val och förvärrar isoleringen av Gaza. De misstag som gjorts kan inte göras ogjorda.

Nu måste omvärlden bistå Fatah och Hamas att återfå kontrollen över situationen, samtidigt som de måste förmås ta politiskt ansvar. Målet är att snarast möjligt återskapa ett legitimt palestinskt ledarskap så att förhandlingar om ett slut på ockupationen och upprättandet av en palestinsk statsbildning kan komma till stånd. En internationell närvaro på plats på Västbanken och Gaza skulle sannolikt underlätta en sådan process.