Motioner från Broderskapare - i Riksdagen

Motioner från Broderskapare - i Riksdagen
 
Den allmäna motionstiden i Riksdagen går ut idag onsdagen den 5/10. Broderskapare i Riksdagen har lämmnat ett antal motioner, bland annat om Israel-Palesitna konflikten, en bättre sammordning mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen och Non-profit sektorn i Sverige.


En Non-Profit sektor i Sverige
Sverige är unikt genom att förlita sig till det offentliga för nästan all vård och omsorg. Därmed är vårt land svårt att jämföra med andra länder som har en mångfald av utförare och ibland också en mer blandad finansiering. Vi vill värna en gemensam hälso- och sjukvård liksom en omsorg som solidariskt finansieras av oss alla.

Detta ska dock inte hindra att vi är redo att bygga ut också de idéburna inslagen, kooperativ och andra former som kompletterar den offentligt drivna vården. Vinstintresset ska hållas tillbaka och värnandet om vård och omsorg för alla ska försvaras.


Broderskapsrörelsens syn
på Israel-Palestina-frågan
I en motion lagd av Pär Axel Sahlberg med flera klargörs Broderskapsrörelsens syn i Mellanösternfrågan.

I motionen understryks Israels rätt att existera med säkra och erkända gränser och klargörs att terrordåd på israeliskt territorium är ett brott mot folkrätten.

- Martyrskapet i islam utnyttjas av Hamas, islamiska Jihad och andra till att skapa självmordsbombare som begår terrordåd inne på israeliskt territorium, något som inte är förenligt med folkrätten.
- Ett upphörande av ockupationen skulle rycka undan grunden för de palestinska extremisternas terrorhandlingar, även om rädslan i det israeliska samhället finns ändå kvar och måste tas på allvar.

I motionen ställs bland annat krav på regeringen att inom EU verka för att det israeliska mur bygget på palestinsk mark stoppas, att bosättningarna avvecklas och att expansionen i Östra Jerusalem avbryts. I motionen påpekas särskilt den omstridda bosättningen ”Maale Adumin” och den påbörjade annekteringen av land mellan ”Maale Adumin” och Östra Jerusalem, det så kallade E1-området.

I motionen krävs också att regeringen river upp beslutet om en militärattaché vid Svenska ambassaden i Tel Aviv och minimerar den svenska importen av vapen och det försvarspolitiska samarbetet.

Motionerna finns att ladda hem på www.broderskap.se 
För mer information - kontakta Pär Axel Sahlberg 070 434 94 97


--------------------------------------------------------------------------------

Bättre villkor för nämndemän
I en motion i Riksdagen kräver broderskapsmedlemmen Inger Lundberg (s) m fl bättre villkor för nämndemännen. Det gäller den ekonomiska ersättning, som är betydligt sämre än för andra samhällsuppdrag, men också insatserna för introduktion och kompetensutveckling.


Bättre samordning mellan försäkrings-
kassa och arbetsförmedling
Broderskapsmedlemmen i riksdagen Inger Lundberg (s) m fl vill se en bättre samordning mellan försäkringskassan och arbetsförmedling. I en motion uppmärksammas situationer där enskilda människor utan egen förskyllan hamnar i kläm mellan olika regelverk. Det gäller t ex den som begär prövning av beslut om indragen sjukpenning. Medan prövningen pågår ges ingen sjukpenning, men personen får inte heller i avvaktan på beslut ställa sig till arbetsmarkandens förfogande och kan därför inte heller ersättning från a-kassa.

Andra fall visar att Försäkringskassan kan bedöma att en enskilda ha tillräcklig arbetsförmåga för att ej ges sjukpenning, medan arbetsförmedlingen anser att deras skador är för omfattande för att de skall ses som arbetssökande. Regler för sjukförsäkringen bör ändras så att sjukpenning ges medan prövning pågår och samarbetet mellan försäkrings- och a-kassa måste förbättras.

Motionerna finns att läsa på www.broderskap.se  För mer information - kontakta Inger Lundberg 08 786 47 72

 


--------------------------------------------------------------------------------

Palestinier skall ha samma rätt
till medborgarskap som andra
I en motion i riksdagen kräver broderskaparen Berndt Ekholm (s) att reglerna för palestiniers rätt till svenskt medborgarskap ändras. Palestinier skall om de har sin identitet styrkt ha samma rätt som andra att få svenskt medborgarskap efter fem år i landet.

Motionen finns att läsa på www.broderskap.se
För mer information – kontakta Berndt Ekholm 070 641 50 15


--------------------------------------------------------------------------------
EM>Ola Johansson, 08-545 55 355 eller 070 654 47 03
Broderskapsrörelsen, Box 704 03, 107 25 Stockholm E-post ola@broderskap.se
 


Dokument (öppnas i separat fönster) Adobe Reader krävs. 
 Pressmedelande - bättre sasmmordning mellan FK och AF.pdf (154 kB)  
 Pressmedelande - bättre villkor för nämndemän.pdf (153 kB)  
 Pressmedelande - Palestiner skall ha samma rätt.pdf (145 kB)  
 Pressmedelande - syn på Israel-Palestina.pdf (150 kB)  
 s 9502 Non-profit sektorn PAS.pdf (139 kB)  
 s3301 NÄMNDEMÄN IL.pdf (87 kB)  
 s3328 Ang Sjukpening o A-kassa.pdf (91 kB)  
 s9401 Palestiniers nmedborgarskap BE.pdf (82 kB)  
 s9501 Israel-Palestinafrågan PAS m fl.pdf (127 kB)