När tillvaron rämnar blir bemötandet viktigt

När tillvaron rämnar blir bemötandet viktigt

Ett par veckor efter tsunami-katastrofen medverkade jag i ett seminarium i Stockholm om FN:s framtid. En av huvudtalarna var Gareth Evans, utrikesminister i Australien, landet som drabbades hårt i samband med det stora bombattentatet på Bali för några år sedan. Han uttryckte viss undran över kraften i den svenska tsunami-debatten och ställde tre frågor:

Hur många svenskar fanns i Thailand när tsumanin slog till? Hur många hade omkommit på grund av regeringens sena agerande? Hur lång tid tog det att få hem alla som ville åka hem? Jag svarade att så vitt jag visste var svaret cirka 25 000 på första frågan, ingen på andra och mindre än en vecka på den tredje.

Utifrån erfarenheterna om hur svårt det kan vara att snabbt lösa komplicerade kriser efter katastrofer med många drabbade medborgare i ett annat land, undrade han hur kritiken kunde vara så stark. Regeringen hade visserligen varit sen i starten, men uppgiften syntes ha lösts på ett kraftfullt sätt, givet svårigheterna. Jag sa att en delförklaring kan vara en stark tilltro till och förväntan på samhället från svenska medborgare. När man befinner sig i svårigheter förväntar sig svensken att staten ställer upp. Detta är något positivt, men kan slå över i en negativ reaktion när förväntningarna brister.

Katastrofkommissionens kritik av regeringen är unikt kraftig. Det är tydligt att fel och misstag begicks. Från min egen erfarenhet av fem år i utrikesministerns kansli är jag förvånad över att kontakten mellan nyckelpersoner under det första dygnet var så knapphändig. Vissa av misstagen verkar onödiga. Andra är mer strukturella. Att stora grupper svenskar befinner sig sa långt bort är ett nytt fenomen, ett resultat av globaliseringen. Det fordrar ett nytt sätt att tänka och agera.

Här kan vi lära av de delar av regeringskansliet som fungerande, framför allt biståndsdelen. Här gjorde man saker rätt. Här fanns en vana att snabbt sätta in åtgärder även när det oväntade inträffar. När biståndspolitiken byggdes upp handlade det om att förmedla svenska tankar, lösningar och resurser till andra behövande, ungefär som traditionell missionsverksamhet. I en globaliserad värld handlar det även om att tillföra Sverige viktiga perspektiv. Det som i kyrkorna brukar kallas mission i retur.

Katastrofkommissionens kritik visar att biståndets erfarenheter kan få övriga UD och regeringskansliet i sin helhet att växa när det gäller krishanteringsberedskap. Regeringen kan inte slippa undan ansvaret att rätta till brister i krisberedskapen. Samtidigt är det viktigt att behålla delar av de perspektiv Gareth Evans hjälpte mig att se. Om motåtgärderna är oreflekterade kan det innebära att vi ordinerar fel medicin. Nästa katastrof kommer inte att vara en tsunami i Thailand. Det nya sättet att tänka kan därför inte skräddarsys för att exakt svara upp mot de brister som fanns under julhelgen i fjol.

Det är också olyckligt om frågan blir partipolitiserad. En borgerlig regering hade stått i samma problem, haft samma bekymmer att hantera de strukturella problemen och troligen inte mindre kommunikationsproblem. Det krävs samtidigt stor integritet från oppositionen att inte utnyttja kommissionens rapport maximalt under ett valår. Det finns därför risk, både att vi får leva med denna historia i form av KU-granskningar och politiskt tjat under större delen av våren, och att enskilda mycket kompetenta människor tvingas bort från sina uppdrag.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att en väsentlig del av den folkliga kritiken handlar om det sätt på vilket människor som drabbats blev bemötta – av myndigheter, regeringskansli och i kommentarer från ansvariga. När tillvaron rämnar är det extra viktigt att bli bemött med värdighet. Politik är i den meningen symbolik och även liturgi. Detta är något för regeringen att tänka på, inte minst när årsdagen av tsunami-katastrofen närmar sig.


Peter Weiderud
Ordförande i sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen

Denna artikel är publicerad på www.dagen.se 20051206