Nej till exportorienterad vapenexport

Krigsmaterialutredningens utredare, Anders Svärd, överlämnade idag, den 15 februari, sitt betänkande till regeringen. Utredaren föreslår att ett nytt utvecklingskriterium om hållbar utveckling tas med i exportreglerna och att EU:s uppförandekod integreras i svensk lagstiftninge utöver svenska riktlinjer.

Broderskapsrörelsens f.d. ordförande, Berndt Ekholm, (s) utrikesutskottet, anser att detta är hedervärt. Men han går nu ut offentligt och ger skarp kritik mot flera av utredarens förslag.
- Vi säger ett klart nej till en marknadsorienterad vapenexportpolitik. Näringspolitiska hänsyn har hittills aldrig kunnat legitimera vapenexporten, och det ska den inte göra nu heller, menar han. Det här är en moralisk fråga. Vapnen dödar där de ligger.

- Man måste främst utgå från hur landet respekterar de mänskliga rättigheterna, inte om ett visst vapenslag kan användas i de direkta övergreppen eller inte, anser Berndt Ekholm. Export för minröjning är fullt möjlig utifrån nuvarande principer och värderingar.

- I den nuvarande lagstiftningen täcks demokratifrågorna bra eftersom hänsyn tas till de mänskliga rättigheterna. Men urholkas människorättskraven på det sätt Svärd föreslår, måste vi införa ett demokratikrav.

- Riksdagen beslöt i fjol att vår politik för global utveckling ska genomsyra alla politikområden, även vapenexporten. Där fattas det mycket, även om Svärds utredning lagt till ett utvecklingskriterium om hållbar utveckling, säger Berndt Ekholm. Samstämmigheten om fattigdomsperspektivet måste genomsyra hela lagstiftningen, inte bara beaktas, för att lyckas.

- Exportpolitiken och importpolitiken måste gå hand i hand. Sverige kan inte förbjuda export av vapen till ett visst land och sedan stödja landets krigsindustri genom vapenimport. Det är inte logiskt. Samma moraliska imperativ måste gälla även för importen, och på vapenområdet är det faktiskt köparnas marknad, menar Berndt Ekholm.

- Utredaren tänker helt fel när det gäller att importen av insatsvaror inte ska kontrolleras förrän nästa steg när de blivit färdiga produkter. Vi vill inte stödja försvarsindustrin i länder som Vitryssland eller Israel, men en okontrollerad import av insatsvaror från dessa länder innebär i praktiken ett stöd till dessa länders försvarspolitik.

Kontakt
Berndt Ekholm, 070-641 50 15
f.d. ordförande Broderskapsrörelsen och riksdagsledamot (UU)
Tomas Brundin, 0708-30 34 00
Internationell sekreterare, Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen