Nystartad Broderskapsgrupp i Eskilstuna

Broderskapsgrupp i Eskilstuna återuppstår
Efter att ha varit vilande i 15 år har Eskilstuna Kristna Socialdemokraters Grupp, en lokalförening inom Broderskap, startat upp igen. Gruppen hoppas på att komma upp till 200 medlemmar och Lars G Linder, ordförande i Broderskapsgruppen ser spännande möjligheter till att kunna engagera nya medlemsgrupper.

Gruppen kommer att vända sig till dem som redan är organiserade inom Socialdemokraterna och som vill få en ny dimension genom Broderskap men också till nya grupper, framförallt till olika invandrargrupper som kan tänkas vara intresserade av politik med ett kristet perspektiv.

Någon verksamhetsplan har den nya Broderskapsgruppen ännu inte skrivit men gruppen planerar att jobba med bland annat integrationsfrågor, internationella frågor och social politik.

– En verksamhetsidé som jag gärna vill understryka särskilt är arbetet med integrationsfrågor. En spännande och ny men viktig medlemsgrupp skulle kunna vara medlemmar i olika samfund som härstammar från andra länder, exempelvis assyriska kyrkan, säger Lars G Linder.

De som nu startar upp Broderskapsgruppen igen gör det för att de tycker att Broderskaps idé och verksamhet är spännande och bra för arbetarrörelsen.

– Enkelt uttryckt handlar det om att med de kristna värdena som grund kämpa för socialdemokratins idéer. Rättvisa, solidaritet, trygghet och utveckling är begrepp som man lätt hittar stöd för i kristendomen, menar han.


Vill ni ha mer information kring den nystartade Broderskapsgruppen kan ni kontakta Lars G Linder på mobil: 070/600 55 59,
e-post: lars.linder@skogstorp.com