Nytänkande krävs för fler jobb i KAK

Nytänkande krävs för fler jobb i KAK 
 

KAK-regionen är en region i förändring där de gamla jobben försvinner och nya skapas i en allt snabbare takt. Den trygghet industrierna representerade i form av fasta jobb och försörjning finns inte längre. När samhället förändras är det politikens uppgift att söka de nya redskapen för att ge människor trygghet, arbete och framtidstro.
Det kan vi göra genom att satsa på utbildning, kommunikationer och en väl fungerande omsorg. För att göra det möjligt för människor att bli mer rörliga och flexibla, men också för att locka nya näringar och arbeten till KAK-regionen.
Vi behöver tänka i nya banor för att skapa arbetstillfällen, som genom satsningar på strategiska framtidsbranscher och växande företag. Rätten till arbete är en grundläggande rättighet och är avgörande för människors frihet att utveckla och tryggt forma sitt liv och sin vardag.
Därför är det oroväckande att de borgerliga vill öka det ekonomiska trycket på människor genom ökade löneskillnader samt tvinga fram flexibilitet genom minskad trygghet.
Om vi ska kunna ta till vara globaliseringens möjligheter och hantera dess svårigheter behöver vi människor med kunnande, kreativitet och kompetens, som tryggt kan möta framtida förändringar.
Det handlar om att skapa broar mellan gamla och nya jobb. Genom satsningar på utbildning och bättre kommunaktioner kan vi bära förändringarna gemensamt och genom trygghet hjälpa människor bli starka i förändringen.

Peter Weiderud
Ordförande Broderskapsrörelsen
Riksdagskandidat (s) för Västmanland

 

Publicerad i Bergslagsbladet 2006-09-14