Olle Burell avgår

 Stafettväxling på Broderskap

Efter drygt tre år som förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen väljer Olle Burell att lämna stafettpinnen vidare.

– Kyrkovalet 2005 närmar sig med stormsteg. Som gruppledare för socialdemokraterna i kyrkomötet vill jag koncentrera mig på det från och med nu, berättar Olle Burell.

Broderskapsrörelsens 60:e kongress kommer att äga rum i Nyköping sommaren 2005. Olle Burells avsikt med att avgå redan i höst, är att den som träder in i hans ställe ska få planera kongressen från grunden.

– Förbundskongressen i Nyköping har förutsättningar att bli ett avstamp för nästa fas i Broderskaps utveckling. En ny generation har börjat ta ansvar och nu måste förnyelsen fortsätta, menar Olle Burell.

De senaste åren har varit fyllda av utmaningar. En vikande medlemstrend har vänts uppåt, en trasslig ekonomi har retts ut och förbundsexpeditionen har flyttat. Dessutom har Tidningen Broderskap hållits vid liv.

– Det sista halvåret har varit krisartat för tidningen, men med Sverker Lindströms nya utredning ser jag hoppfullt på framtiden. Det känns viktigt för att kunna lämna vidare mitt uppdrag, säger Olle Burell.

Efterträdarfrågan hanteras nu av förbundets valberedning, som har inkallats till ett möte den 3 september. Målet är att överlämningen ska kunna ske under september eller oktober. Olle Burell fortsätter som ordförande för Stockholms broderskapsdistrikt.