Öppna för dialog med muslimer

Öppna för dialog med muslimer
 
Publiceringen av karikatyrerna av profeten Mohammed i danska Jyllands-Posten har tagit en oro-väckande utveckling, och vi ser hur våldet och protesterna sprider sig allt snabbare världen över.
Det vi främst behöver diskutera nu är behovet av förståelse, samtal och integration.

 

Debatten handlar inte längre om tryckfriheten. Det är tydligt att Jyllands-Posten inte använde tryckfriheten för att på ett ansvarsfullt sätt granska makten. I stället användes den för att på ett hånfullt och förolämpande sätt slå mot en marginaliserad samhällsgrupp.
Publiceringen av nidbilderna och de muslimska protesterna är främst ett tecken på bristen på dialog mellan kulturer och religioner.

 

Vi har under senare år sett en utveckling av ökat samspel mellan religion och politik och en ökad inblandning av religion i konflikter och det offentliga rummet, vilket är ovant för oss i västvärlden. Vi har lärt oss att se på religion som något privat, som inte har med ekonomi och politik att göra.


Politiserad religiös fundamentalism kan bidra till att förenklat dela upp en komplex värld i onda och goda, göra tillvaron mer svart-vit och till och med legitimera våld med gudomlig rätt. En rätt som står, enligt utövarens egen tolkning, över demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter. Vi ser skrämmande exempel från i princip alla religioner i dagens värld.


Men vi ser också motsatsen. När religionen lyfter fram grundläggande värdefrågor, som rättvisa, fred och förståelse samt inklusivt öppnar för förståelse också av andra trosriktningar, blir den ett viktigt och fördjupande komplement till politiken i en komplex värld.


Vi har inte bara en otillräcklig dialog mellan muslimska och västvärlden, utan även mellan mus-limska och västliga företrädare inom de europeiska länderna, inte minst i Danmark. När olika muslimska organisationer sent i höstas protesterade mot Jyllands-Postens publicering som de ansåg stötande, nonchalerades deras ilska och protester som något som inte rörde resten av samhället.
Det är inte förrän bojkott av danska varor hotar västvärldens ekonomiska intressen och våldsamma protester mot ambassader tar fart som man frågar sig varför muslimer finner bilderna stötande. Det ska inte behöva gå så långt för att västvärlden ska lyssna.


Vi kan inte vifta bort protesterna som ett resultat av ett fåtal extremister. Även om våldshandlingarna utövas och stöds av en ytterst liten grupp så kan vi inte bortse från att en stor del av den muslimska världen känner sig kränkt. Under allt detta finns också en frustration över hur muslimska länder upplever sig behandlade av Väst. En frustration som rymmer allt från erfarenheter av korstågen till dagens hantering av palestiniernas situation eller Irak-kriget.
Såväl publiceringen som protesterna mot den är ett tecken på hur muslimer är en marginaliserad grupp i väst som vi har för dålig kunskap om.

 

Vi lever i dag i ett mångkulturellt samhälle med en stor mångfasetterad muslimsk befolkning. Vi ska inte behöva vänta på reaktionerna från Mellanöstern flera månader efter publiceringen när vi har muslimska medborgare i vårt samhälle som sedan länge protesterat mot publiceringen av nidbilderna.


Vi behöver en uppriktig och sansad debatt och religion och politik i dagens samhälle, och vi måste öppna upp för debatten om islam mellan muslimer på de offentliga arenorna i samhället. En sådan dialog kräver intresse och vilja till förståelse för andra uppfattningar och värderingar. Vi ska kunna kritisera muslimer och islam, samt kräva respekt för demokrati och mänskliga rättigheter, utan att skända profeten.


Det finns intressen i såväl den muslimska som den västliga världen som vill skapa splittring och osämja mellan kulturer och religioner. Sådana intressen, även med regeringsstöd, har slängt bränsle på den eld Jyllands-Posten i sitt oförstånd tände.
Vi har ett ansvar att inte gå dessa krafter till mötes.


Peter Weiderud
förbundsordförande Sveriges kristna
socialdemokrater - Broderskapsrörelsen

 

Publicerad i www.dagen.se 2006-02-09