Persson stöder Broderskapsrörelsen

Persson stöder Broderskapsrörelsen
 
Debattartikeln av företrädare för föreningen Arabiska Kulturinstitutet i Sverige i Expressen den 13 juni är behäftad med en rad olika felaktigheter och missförstånd. Socialdemokratiska partiet har aldrig tagit avstånd från vare sig Broderskap eller våra kontakter med muslimska organisationer.

Tvärtom så har partiet och partiledare Göran Persson uttryckt sitt fulla stöd för Broderskap och vårt arbete, både internt inom partiet och offentligt.
Vi har sedan länge ett gott samarbete med Sveriges muslimska råd, vilka artikelförfattarna betecknar som en "extremistisk minoritet". Sveriges muslimska råd organiserar cirka 75 000 av Sveriges runt 100 000 troende muslimer. Att kalla 75 procent av Sveriges praktiserande muslimer för extremister och fundamentalister är både missvisande och förolämpande. Sådana påstående bidrar inte till ett mer integrerat samhälle, tvärtom leder det till ökad rädsla och isolering.

Det är riktigt att svensk integrationspolitik behöver innefatta alla typer av människor, såväl troende som icke-troende. Vad artikelförfattarna verkar ha missat är att Broderskapsrörelsen är förbundet för Sveriges kristna socialdemokrater, och det är därför bara naturligt att vi samarbetar med andra troende från olika religiösa samfund, inte bara kristna utan också judiska och muslimska. Vi har vana och kompetens att samtala kring religionsfrihetsfrågor och mötet mellan religion och samhälle. En lyckad integrationspolitik förutsätter ju att olika religiösa samfund hittar mötesplatser och samarbetsformer i dagens multireligiösa samhälle. Vi kan självklart också föra dialog med sekulära muslimer, men de har i regel också andra kontaktytor som fungerar lika bra eller bättre för sina behov.

Artikelförfattarna efterfrågar möten mellan "majoritetsföreträdare" och integrationsministern. Beteckningen majoritetsföreträdare är vilseledande och tyder på en märklig syn på invandrare som är en mångfacetterad grupp bestående av olika religionstillhörigheter, kulturer och socioekonomiska bakgrunder. Invandrare bör representeras politiskt på samma sätt som alla andra svenskar, nämligen genom politiska partier, intresseorganisationer och regional tillhörighet.
Det är tydligt att vi behöver mer kontakt och dialog med oliktänkande. Nu under Almedalsveckan har vi exempelvis bjudit in professor Tariq Ramadan, Oxford, och Helena Benaouda från Sveriges muslimska råd för att diskutera hur det är att leva som muslim i Europa.
Vi i Broderskapsrörelsen kommer att fortsätta diskutera tro och politik tillsammans med olika religiösa samfund för att bidra till ett mer integrerat samhälle. Olika uppfattningar och perspektiv är för oss en anledning till samtal, inte motsatsen.

Peter Weiderud
Förbundsordförande
Broderskapsrörelsen - Sveriges kristna socialdemokrater

Publicerad i Expressen 2006-06-14