Peter Weiderud valberedningens ordförandekandidat

Pressmeddelande från Broderskapsrörelsens valberedning

Broderskaps valberedning har nu slutfört sitt nomineringsarbete inför sommarens kongress.

Sittande ordförande Anna Berger-Kettner har suttit i sex år och gjort stora insatser för förbundet samtidigt som hon haft andra krävande uppdrag som i princip innebär mer än heltid. Hon kandiderar nu inte för omval. De nomineringar som kommit in visar att en majoritet av distrikten förordar Peter Weiderud som ordförande. Valberedningen har noterat detta och kommit fram till samma slutsats efter att ha gått igenom alla nomineringar.

Förbundssekreterare Olle Burell lämnade sitt uppdrag förra hösten efter fyra år och Samuel Stengård utsågs till förbundssekreterare fram till kongressen. Valberedningen föreslår nu att Samuel Stengård väljs till ordinarie förbundssekreterare.

Valberedningen föreslår också att Cecilia Dalman Eek från Göteborg väljs in i styrelsen och blir vice förbundsordförande. Cecilia är idag Regionsekreterare för (s) i Västra Götalandsregionen.

Som nya ledamöter i styrelsen föreslås riksdagsman Joe Frans från Stockholm samt två yngre personer som under flera år arbetat förtjänstfullt inom Broderskapsrörelsen: Knut W Nygaard från Stockholm och Li-Sandra Sandell från Nässjö.


 

Valberedningens förslag:
Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande Peter Weiderud, Arboga
Vice förbundsordförande Cecilia Dalman Eek, Göteborg (Ny) (Nominerad av valberedningen)
Förbundssekreterare Samuel Stengård, Västerås
Ledamot Eva-Lena Gustavsson, Torsby
Ledamot Pär-Axel Sahlberg, Kungsbacka
Ledamot Agneta Brendt, Hudiksvall
Ledamot Joe Frans, Stockholm (Ny)
Ledamot Birgitta Gidblom, Gällivare
Ledamot Ulf Bjereld, Göteborg
Ledamot Torgerd Jansson, Katrineholm
Ledamot Johan Marklund, Karlstad
Ledamot Li-Sandra Sandell, Nässjö (Ny)
Ledamot Björn Pernrup, Helsingborg
Ledamot Rezene Tesfazion, Uppsala
Ledamot Knut W Nygaard, Stockholm (Ny)

Verkställande utskottet, ordinarie
Förbundsordförande Peter Weiderud
Vice förbundsordförande Cecilia Dalman Eek
Förbundssekreterare Samuel Stengård
Agneta Brendt
Eva-Lena Gustavsson

Verkställande utskottet, ersättare
Björn Pernrup
Joe Frans

Revisorer, ordinarie
Åke Reisnert, Stockholm
Sven-Åke Möll, Trollhättan, ny som ordinarie, tidigare ersättare

Revisorer, ersättare
Torgny Nilsson, Kalmar (Ny)
Anna-Carin Magnusson, Nässjö (Ny)

Redovisning:
Lista på övriga nominerade till Förbundsstyrelsen
Jonas Magnusson, Jönköping
Vilhelm Dahlöf, Linköping
Bertil Lundholm, Älvsbyn
Hilde Klasson, Uppsala
Per-Olof Widell, Uppsala

Nominerade som meddelat att de ej står till förfogande:
Anna Berger Kettner
Olle Burell
Tomas Brundin