Placera ingen militärattaché i Israel!

Placera ingen militärattaché i Israel!
 
Sverige avser sända en militärattaché med stationering vid den svenska ambassaden i Tel Aviv i Israel. Förbundsstyrelsen för Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen tycker att det är mycket olämpligt.

En sådan placering strider mot en välavvägd svensk Mellanöstern- och vapenexportpolitik. Den svenska lagen tillåter inte vapenexport till Israel p.g.a. ockupationen av Västbanken och Gaza.

Sverige har idag ett samarbetsavtal med Israel som även omfattar militär forskning. Dessutom importeras insatsvaror till svensk försvarsindustri. Detta innebär självklart en förstärkning av stödet till Israels militärindustri.

Det är stor risk att de palestinier som lever under den olagliga ockupationen uppfattar placeringen av en svensk militärattaché i Tel Aviv som kränkande.

Det är särskilt olyckligt att denna placering föregriper en nödvändig politisk diskussion och beslut om den nu föreslagna uppluckringen av den svenska restriktiva krigsmateriellagstiftningen. Broderskapsrörelsen motsätter sig en sådan förändring.

Förbundsstyrelsen uppmanar regeringen att avstå från en sådan placering.


________________________________________________________
Uttalandet antaget vid förbundsstyrelsens sammanträde i Rönnerberga, Stockholm, 2005-04-17

Kontakt:
Anna Berger Kettner, förbundsordförande: SMS till 0707-38 00 32
Tomas Brundin, internationell sekreterare: 0708-30 34 00