Positiv medlemsutveckling för Broderskap

- Det är glädjande att notera att de senaste årens medlemsutveckling har vänt, och att vi nu ökar igen. Det säger förbundssekreterare Olle Burell med anledning av den nya statistik som de kristna socialdemokraterna presenterade under måndagen.

I juni var antalet medlemmar 3.700, början av augusti 3.840 och i slutet av augusti har antalet medlemmar ökat till 3,865.

- I valtider är det alltid fler människor som tar politisk ställning. I detta läge har vi visat en öppenhet som har fått människor att ta steget att bli medlemmar, säger Olle Burell. Vi är fast beslutna att se till att den positiva trenden fortsätter.

Broderskapsrörelsen har som mål att bli 4.000 medlemmar vid årets slut. Bland medlemmarna finns bl.a. flera ministrar Göran Persson, Jan O Karlsson och Thomas Bodström, LO-ordföranden Vanja Lundby Wedin.

Statistik om medlemsutvecklingen kommer varje vecka att presenteras på förbundets hemsida http://www.broderskap.se