Prioritera de utsattas behov!

Prioritera de utsattas behov!
 
Förbundsstyrelseledamot Eva-Lena Gustavsson engagerar sig för de utsatta i samhället med en artikel i tidningen Dagen.

Jag såg honom behagligt tillbakalutad i solstolen. Han var brunbränd, muskulös och hade stora tatueringar på sin kropp. På vänster överarm stod det ”I will always fight for the white people”. Jag stelnade till i sommarvärmen. Vad menar han? På vilket sätt vill han slåss för de vita människorna? Varför? Ett så fruktansvärt utmanande budskap för mig och alla andra där på stranden denna härliga sommardag. Hur kan det komma sig att man har sådana idéer, som man dessutom tatuerar in på sin kropp?
Mina känslor kretsade kring den brunbrände mannen i solstolen. Jag kunde inte släppa den gnagande tanken. På vilket sätt tänker han strida?
Jag måste få prata med honom och fråga hur han tänker; men vågar jag? Jag närmar mig honom och då upptäcker jag till min glädje att jag läst fel! ”I will always fight for the weak people” stod det. Tack och lov! Vi har nog samma människosyn i grunden trots allt, men min fråga återstod ändå. På vilket sätt kämpar han för den svaga människan?

Egentligen vill jag inte använda begreppet svag om människan, hellre då ordet utsatt. För hur definierar vi egentligen en svag människa eller en stark människa? Utifrån vilka mått mäter vi det?
I Broderskaprörelsens förbundsstyrelse och i verkställande utskottet har jag uppdraget från vår kongress att arbeta med frågorna kring den sociala nöden.
Jag har under året lett ett arbete som tagit fram rapporten ”Vilka är de utsatta? – perspektiv på svensk välfärd”, en sammanfattande rapport för Broderskapsrörelsen av Gunvall Grip. I den konstaterar vi att trots Sveriges höga internationella välfärdsstatus så finns det fortfarande utsatta människor i Sverige, och tyvärr är de inte enstaka eller få utan många.
Rapporten lyfter fram vad det kan innebära att vara utsatt. Det är ett begrepp som kan betyda mycket. Man kan vara utsatt för våld av olika slag, man kan vara ekonomiskt utsatt, man kan vara sjuk och funktionshindrad. Utsattheten kan preciseras på flera sätt, och det försöker vår rapport att synliggöra.
Utsattheten påverkar inte minst barn och ungdomar. Växer man upp i en familj präglad av någon form av utanförskap utsätts man för större risk för dödlighet, psykiatrisk sjukdom, självmordsförsök, skador av yttre våld och alkohol- eller narkotikarelaterad sjukdom jämfört med barn och ungdomar till föräldrar med lågavlönat arbete.

”Alla är inte med, Persson” stod det som rubrik i Dagen när Birger Thureson presenterade vår rapport som lades fram under Almedalsveckan. Det är så sant, och det är det vi vill synliggöra. Socialdemokraternas valslogan ”Alla ska med” är inte så dum. Vi har fortfarande en del att göra för att välfärden ska omfatta även dem som står utanför den.
De borgerliga partierna tycker att lägre skatter som ger familjerna mer pengar i plånboken är lösningen. Problemet är att skattesänkningar ger mest för dem som redan har det bra. De borgerliga har lovat, med kristdemokraterna i spetsen, att slopa fastighetsskatten om de vinner valet. Hur ska vi kunna bygga på vårt välfärdssamhälle med en slopad fastighetsskatt som innebär ett bortfall på cirka 30 miljarder från statskassan? De utsatta är knappast villaägare!

Nej, den vräkta barnfamiljen eller den hemlöse med dubbeldiagnos får ingen större nytta av slopad fastighetsskatt. Detta visar också vår rapport tydligt. Det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgruppers boende. En boendesegregation som både etniskt och socioekonomiskt sammanfaller till viss del; allt detta enligt Socialstyrelsens sociala rapport 2006.
Skattepengarna behövs för att finansiera välfärden för alla – även för dem som vi i vår rapport synliggör som utsatta och har en mycket tuff livssituation. Vad rapporten säger är att vi behöver fortsätta bygget av välfärdsamhället och fördela samhällets resurser mer rättvist. Med en borgerlig regering kommer klyftorna att öka och resurserna fördelas allt mer orättvist.

Alla ska med. Vi tror på idéer som rättvisa, mångfald och jämlikhet. Det är ett samhälles förmåga att svara upp mot de mest utsattas behov, som avgör kvaliteten på den politiska etiken. Vi i Broderskapsrörelsen vill bidra till att skapa kreativitet, lust och tro på politiskt arbete, som en kraft att förändra samhället. De frågor vi kommer att driva i valrörelsen är arbete för alla, den sociala nöden, integration och jämlikhet.

 

Eva-Lena Gustavsson
Förbundsstyrelseledamot Broderskapsrörelsen

Publicerad i tidningen Dagen 2006-07-14