Protest mot prostitution vid fotbolls-VM 2006

Uttalande av Värmlands broderskapsdistrikt vid årskonferensen den 11 mars 2006.

Till Fifa

Protest mot de planerade särskilda arrangemangen för försäljning av kvinnors kroppar i anslutning till fotbolls-VM i Tyskland.

De kristna socialdemokraterna i Värmlands Broderskapsdistrikt, har med avsky uppmärksammat den planerade prostitutionsverksamheten i anslutning till fotbolls-VM i München. Vi anser att idrottsarrangemang inte ska belastas med sådan förnedrande verksamhet, främmande för idrottens idé om lika villkor, rent spel och kamratskap.

Vi vill härmed framföra våra protester till Fifa att låta sig involveras i arrangerandet av prostitutionsverksamhet i anslutning till fotbollsarenorna för att tillhandahålla sexuella tjänster till de män som besöker fotbollsarenorna. Sådan slavhandel är förnedrande för alla parter, såväl för männen som köper som för kvinnorna som säljs.

Vi vädjar härmed till Fifa att kraftfullt ta avstånd från denna planerade slavhandel.

Eva-Lena Gustavsson
ordförande Broderskaps Värmlandsdistrikt