Regeringen urholkar biståndet

 
Uttalande av Broderskapsrörelsen, 2007

”Regeringen urholkar det svenska biståndet. Enprocentramen finns formellt kvar, men innehållet förändras. Det blir mindre pengar till Sida, färre länder och fokuset på fattigdomsbekämpning tunnas ut. Istället fylls ramen på med flyktingmottagande, exportkrediter och skrivningar om att utveckla civil-militär samverkan.”

Det säger Peter Weiderud , ordförande för Broderskapsrörelsen – Sveriges Kristna Socialdemokrater. Förändringarna är successiva, men tydliga och representerar en politisk riktningsförändring av det svenska biståndet. Broderskapsrörelsen har tidigare kritiserat de kriterier som regeringen använd för urvalet i den landfokusering som nu manifesteras i budgeten. Regeringen väljer t ex att avbryta ett väl fungerande samarbete med Laos, Vietnam och Nicaragua.

”Det allvarligaste med landskoncentrationen är argumentet att det svenska inflytande skulle handla om de penningsummor som satsas i varje enskilt land. Det svenska inflytande genom biståndet handlar om våra värderingar och vår långsiktiga närvaro. Vi ska förändra med solidarisk kvalité, snarare än ekonomiska pekpinnar. Med regeringens pekuniära syn kommer den svenska rösten i världen att bli tystare, säger Peter Weiderud.