Regeringens politik drabbar världens fattiga

 
Broderskapsrörelsen är kritisk till att regeringen nu i praktiken har övergett enprocentmålet för biståndet.

– Regeringens politik innebär att Sverige nu överger enprocentmålet för bistånd, och för första gången sedan budgetsaneringen blir det inga nya pengar till fattigdomsbekämpning. Världens fattiga får stå tillbaka för exportkrediter och svenskt riskkapital, säger Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen och Urban Ahlin, gruppledare för socialdemokraterna i riksdagens utrikesutskott.


En konsekvens av regeringens politik är att avskrivningarna mot biståndsramen ökar kraftigt då regeringen räknar in ”bilaterala skuldavskrivningar som baseras på multilaterala avtal om avskrivningen undertecknas av båda parter”. Bakom denna terminologi döljer sig statliga garantier för svenska företags exportkrediter, vilket tidigare har finansierats av Exportkreditnämnden. Totalt handlar detta om 1,5 miljarder kr, dvs huvuddelen av den ökning av biståndet som enprocentmålet var tänkt att ge.

Den andra aktiva handling som regeringen gör är att öka kapitalet med 400 miljoner till Swedfund, det statliga riskkapitalbolag som erbjuder finansiering för investeringar i utvecklingsländer. När detta är gjort finns inga pengar kvar, vilket medför att fattigdomsbekämpningen genom Sida, enskilda organisationer och FN stannar kvar på samma nivå som tidigare.

Det går också att utläsa en ökad betoning på säkerhet och tillväxt, jämfört med den socialdemokratiska prioriteringen av arbete och jämställdhet i fattigdoms-bekämpningen. I avsnittet om säkerhet och utveckling talar regeringen om behovet av ökat bistånd i väpnande konflikter och att förbättra civil-militär samverkan. Samma avsnitt talar också om att ”förebygga grogrunder för rekrytering till terrorism”.

Detta innebär en allvarlig förändring av det svenska internationella engagemanget från en betoning av att förebygga och hantera konflikters grundliggande orsaker, till mer av sen symptombekämpning. Här har Sverige, inte minst med vår tydliga folkrättsliga tradition, varit en viktig motpol gentemot andra länder i västvärlden, som den borgerliga regeringen är på väg att överge.

För ytterligare information, läs Weiderud och Ahlins debattartikel i dagens UNT, eller kontakta pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se