Rösta för en Socialdemokratisk valseger!

Den 18 september är det Kyrkoval i Sverige.I detta val skall Svenska kyrkans beslutsorgan i församlingar, stift och på riksnivå utses. Tillsammans med biskopar och präster, som har ansvaret för kyrkans lära, ska dessa folkvalda forma Svenska kyrkans inriktning i verksamhet, prioriteringar och profil gentemot människor och samhälle.

->Läs ordförande Peter Weideruds artikel inför kyrkovalet och vilka våra motståndare är.


->Läs förbundssekreteraren Samuel Stengård artikel om Svenskakyrkan och dess viktiga funktion

->Besök Soicaldemorkaternas kyrkovalssida www.s-info.se/kyrkoval

 


Hur går det till att rösta?

Du som är röstberättigade kan förhandsrösta. Detta sker på vilket som helst av pastoraten i landet på deras expeditioner. Förhandsröstning på expedition ska ske från och med måndagen i veckan före valveckan till och med onsdagen i valveckan. För 2005 betyder detta från och med 5-14 september.

->Läs mera om hur du röstar på www.svenskakyrkan.se
 
Dokument (öppnas i separat fönster)                                       Adobe Reader krävs. 
 broschyr_älska varandra_vikt_A4.pdf (3207 kB)  
 Kyrkopolitiskt s-material.pdf (124 kB)  
 kyrkopolitiskt_program.pdf (141 kB)  
 Valaffisch_kyrkovalet_2005.pdf (27 kB)