S-kritik mot Krigsmaterial-utredningen - KRUT

S-kritik mot Krigsmaterial-utredningen - KRUT
 
Fyra sidoorganisationer inom Socialdemokratin sänderf idag in ett gemensamt kritiskt yttrande över Krigsmaterialutredningen - KRUT (SOU 2005:9).

I sitt svar välkomnar Broderskapsrörelsen, SSU, S-kvinnor och S-studenter att ett nytt utvecklingskriterium för hållbar utveckling tas med i exportreglerna. De anser dock att förslaget inte är tillräckligt och anser att reglerna för försvarsmaterialexporten och importen bör överensstämma med varandra. Idag tillåts inte vapenexport till Israel eller Vitryssland samtidigt som Sverige importerar vapen från dessa länder.

Organisationerna vill inte se försvagning av Sveriges restriktiva hållning och förkastar införandet av näringspolitiska skäl för tillståndsgivning av vapenexport.

De socialdemokratiska organisationerna avvisar också det materialspecifika synsätt som möjliggör vapenexport till länder som bryter mot mänskliga rättigheter, eftersom det riskerar att underminera förutsättningarna för fred, säkerhet, stabilitet och hållbar utveckling i enlighet med målet för Sveriges politik för global utveckling.

-> Läs hela yttrandet genom att klicka här

_________________________________________________________
Kontakt:
Tomas Brundin, Broderskapsrörelsen, 0708-30 34 00

 

Dokument (öppnas i separat fönster) 
 gemensamtremissvarkrut-broderskapmfl.doc (38 kB)