Sänk införselkvoterna av alkohol

Uttalande av Kalmars Broderskapsdistrikt vid årskonferensen den 18 mars 2006.

 

Kalmars kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen – kräver en sänkning av införelsekvoterna av alkohol och en fortsatt restriktiv svensk alkoholpolitik.

Sverige har länge fört en restriktiv alkoholpolitik, i linje med WHO:s rekommendationer. Tack vare denna har vi haft en låg alkoholkonsumtion jämfört med övriga europeiska länder.
Vi ser med stor oro på utvecklingen av högre införselkvoter och dess konsekvenser för folkhälsan. Volymerna på införseln av alkohol bör ligga på en normal förbrukningsnivå, och inte på en missbrukningsnivå som det är fråga om idag.

Ökningen av införselkvoterna har inneburit en ökad alkoholkonsumtion, som allvarligt skadar folkhälsan. Vi har ännu inte sett de totala följderna av de sänkta införelsekvoterna eftersom det tar några år innan man kan se konsekvenserna i form av alkoholrelaterade sjukdomar.
Ökad alkoholkonsumtion får även allvarliga följder i form av ökat våld mot barn och kvinnor.

Allt fler länder i EU börjar inse problemen med en liberal alkoholpolitik, och uppmärksammar fördelarna med en restriktiv alkoholpolitik.
Sverige bör därför använda EU-samarbetet för att ge stöd åt de krafter som vill se en mer restriktiv alkoholpolitik inom EU, och därmed göra en insats för den europeiska folkhälsan.

 

Leif Brandt
sekreterare Broderskaps Kalmardistrikt