Sätt a-kassan i sitt rätta sammanhang!

Johan Linder, riksdagsledamot från centern säger i Dagen den 21 november 2006 att man måste se a-kassan i sitt sammanhang. Detta är helt korrekt. Det som inte ofta nämns är just detta rätta sammanhang.

A-kassa är en försäkring som uppkom på frivillig väg bland löntagare under 1800-talets slut. Den är mycket nära kopplad till de fackliga organisationerna. Löntagarna såg att när det uppstod en högre arbetslöshet så användes denna arbetslöshet som förhandlingsmedel från arbetsgivarna för att få en anställning, desto lägre lön du krävde desto större var chansen att få ett arbete. Den som var mest utsatt för att hålla barn och familjen med bostad, mat, skola och hälsovård hade inget annat val än att gå in i denna underbudskarusell.

A-kassan gick sedan under 1900-talet in i en lösning där löntagarna avstod löneutrymme för att via det som i dag är arbetsgivaravgifterna finansiera denna försäkring. Alltså en förenkling i administrationen av a-kassan, men du hade kvar en tydlig historisk koppling till din fackliga organisation samt en egenavgift som du direkt betalade utöver den indirekta avgiften som du som löntagare avstått till arbetsgivareavgiften.
Det vi nu ser är att du som löntagare ska betala denna försäkring dubbelt, dels med sänkta arbetsgivaravgifter och dels med en högre egenavgift. Du får dessutom inte ut den effekten från försäkringen som den i dess grund var avsedda att ge. Det som den ska ge är en trygg inkomstnivå för alla löntagarna i vårt land, du som löntagare ska inte behöva konkurrera med lönen.

När vi talar om a-kassan behöver vi sätta den i dess rätta perspektiv, detta är den historiska kopplingen varför a-kassan kom till och hur den är uppbyggd.
Vid Socialdemokraternas partikongress i Malmö 2005 togs ett beslut som jag och en till från Göteborg var uppe och argumenterade för och som vi fick majoritet för efter omröstning, att a-kassans förhållande till de fackliga organisationerna ska stärkas. Sammanhanget är solklart.
Vad den moderatledda alliansens slutmål med denna förda politik är kommer vi att få se under perioden, jag anar var den bär iväg och det handlar om en återgång till något som vi för länge sedan försökt lägga bakom oss, något som vi har sett inte var en värdig lösning för människorna i vårt land då och som inte är det nu heller.

Samuel Stengård
Förbundssekreterare
Broderskapsrörelsen - Sveriges kristna socialdemokrater

Publicerad i Dagen 2006-11-24