Seger för den svenska Mellanöstern politiken

Seger för den svenska Mellanöstern politiken
 
Broderskapsrörelsens fick gehör för ett kongressuttalande om en aktivare politik i Mellanöstern
- Sverige kan spela en ännu tydligare roll än idag i arbetet för en lösning på konflikten i Mellanöstern. En uppdaterad färdplan för fred, Genèveinitiativet, Beirutdeklarationen kan tillsammans med nya, ocksa svenska, initiativ medverka till att förutsättningar skapas för att fredsprocessen och förhandlingar mellan parterna återupptas.

”Det behövs mer politiskt initiav i detta mycket allvarliga läge i konflikten, och jag är glad att Broderskapsrörelsen fick gehör för ett uttalanden som anger en aktivare inriktning av partiets politik”, säger Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen i Sverige. 

Grunden för dessa förhandlingarna är folkrätten 1967 års gränser. Bara så kan de allvarliga återstående frågorna få en lösning – bosättningarnas upphörande, rivandet av muren, en rättvis lösning på flyktingfrågan och en lösning av Jerusalems status, som huvudstad för två folk och helig plats för tre världsreligioner.
Det säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud i en kommentar till den socialdemokratiska partikongressens uttalande I Mellanösternfrågan. Detta uttalande var en av de frågor som Broderskapsrörelsen fick gehör för under den nu pågående partikongressen.

”Det behövs mer politiskt initiav i detta mycket allvarliga läge i konflikten, och jag är glad att Broderskapsrörelsen fick gehör för ett uttalanden som anger en aktivare inriktning av partiets politik”, säger Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen i Sverige.


För vidare kontakt och information kontakta Peter Weiderud Mobil: 0708-45 03 60