Seminarium om utslagning från arbetslivet

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM UTSLAGNING FRÅN ARBETSLIVET

Utslagning från arbetslivet och svårigheter för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden är destruktivt, inte bara för dem som drabbas, utan för hela arbetsmarknaden och samhället.
Utslagningen innebär att den enskilde hindras från att försörja sig och bidra till samhällsekonomin, vilket är ett slöseri med mänskliga resurser och kompetens.

Initiativet till detta viktiga och omfattande heldagsseminarium har tagits av brukarföreningar, som anser att deras resurser och idéer borde tas till vara som en positiv kraft.

Medverkande vid seminariet är ledande forskare inom psykosocial miljömedicin och rehabilitering, företrädare för de utsatta grupperna, ansvariga politiker och myndigheter.

Tid: Måndag den 24 april kl. 09.00-16.30
Plats: Aros Congress Center, Västerås

Hela programmet finns på: http://web.telia.com/~u21315368/main.html

Arrangörer: ABF, Broderskapsrörelsen, DUFiS – De ”Utbrändas” Förening i Sverige, STOPP – Nationell förening mot vuxenmobbning


Varmt välkomna!


För ytterligare information, kontakta gärna
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se eller förbundssekreterare Samuel Stengård, 070-302 51 75, samuel.stengard@broderskap.se