Ställ det humanitära behovet över politiska spelet

Uttalande av Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud om krav på den svenska regeringen och palestinska presidenten, i samband med seminarium om Mellanöstern vid Almedalsveckan.

– Vi kräver att den svenska regeringen själv genomför och inom EU verkar för omedelbara och kraftfulla humanitära insatser till människorna i Gaza, inklusive krav på Israel att öppna gränspassagerna, säger Peter Weiderud. Sveriges och EU:s trovärdighet i regionen kräver att det humanitära behovet står över det politiska spelet.

– Som långvarig vän till det palestinska folket och respekterad samarbetspartner till dess ledare kräver vi av den palestinska presidenten och undantagsregeringen att den snarast genomför det utlovade nyvalet, säger Peter Weiderud. Ett entydigt budskap att folkvilja och demokrati är större än den verkställande makten är avgörande för att återställa det förtroende som det senaste året raserats.


Det har gått ett år sedan Broderskapsrörelsen senast arrangerade ett seminarium i Almedalen om kärnkonflikten i Mellanöstern.
Det har varit ett förlorat år för freden, rättvisan och demokratin.
Vi ser en risk att Israels behov att försvaga det palestinska samhället, USA:s behov att motivera sitt krig mot terror, det splittrade EU:s önskan att låta handlingskraft kompensera för isoleringspolitikens misslyckande, Egypten och Jordaniens behov att tillbakavisa islamistisk opposition mot sin egen bristande demokrati kan göra gemensam sak med det oreformerade Fatahs inrikespolitiska agenda.
Förlorarna blir då den palestinska demokratin och i synnerhet de redan utsatta människorna i Gaza.


För ytterligare information kontakta pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se